Gå till innehållet

Full koll med Stadens kontrollrum

Hur håller man koll på över 100 kontrollrum och alla dess system samtidigt? Det är en av frågorna Stadens Kontrollrum besvarar.

illustration över stadens kontrollrum

Stadens kontrollrum

Som det ser ut idag finns det ett kontrollrum för varje system. Det gör att vi har över 100 olika kontrollrum som styr många av våra viktiga funktioner i regionen. Men problemet är att systemen och kontrollrummen är separerade från varandra.

Resiliens, paraply som täcker människor, information, pengar, energi m.m.

Ett kontrollrum för samtliga funktioner

Varje stad måste ha full kontroll på sex samhällsviktiga urbana flöden: pengar, information, människor, tjänster, varor och energi. Det betyder att det är sex fristående system som är beroende av varandra.

Tack vare sensorer, välutvecklade automatiserade flöden och ett gemensamt kontrollrum kan vi övervaka och kontrollera lokala och regionala urbana flöden. På så sätt stärker vi stadens och regionens motståndskraft mot svårförutsedda händelser – och skapar en form av skyddande paraply över regionen. Så förbättrar vi stadens resiliens och bygger ett samhälle bättre rustat för framtidens utmaningar.

Rustade för framtiden

Med stadens kontrollrum på plats kan olika samhällstjänster samarbeta på ett helt nytt sätt. Föreställ dig att det börjar brinna. Idag går ett larm till sambandscentralen som skickar brandkår till platsen. Med stadens kontrollrum på plats skulle operatören, förutom att larma brandkår, också kunna skapa en grön våg förbi alla trafikljus, kontakta Mälarenergi så att vi slår från elen till fastigheten så att det blir säkert att spruta vatten på fastigheten och meddela vilken vattenpost som har bäst tryck. Boende skulle underrättas om händelsen och dess omfattning via mail och sms.

Om det skulle uppstå en kris

Vid riktigt stora kriser skulle krisledare och beslutsfattare snabbt få en samlad lägesbild av olika händelseförlopp och basera sina beslut på uppdaterad fakta från alla samhällssystem samtidigt. På så vis kan de effektivt fördela resurser och ge korrekt och aktuell information till media och medborgare.