Gå till innehållet
Meny
Cyklister vid Mälaren

När du mår bra, gör Mälarenergi det också

Vi vill att alla som jobbar hos oss ska känna att de får chansen och utrymmet att utvecklas – oavsett om det är inom den egna rollen eller i en annan position i koncernen. På så sätt växer vi hela tiden, i takt med dig och dina kollegor.

I vår värld har ordet karriär en vidare betydelse än att bara klättra uppåt. Det kan handla om att bredda sina kunskaper eller specialisera dem, nyckelordet i sammanhanget är utveckling. Och grunden till all utveckling läggs i dialogen med dig som medarbetare, genom löpande utvecklings- och uppföljningssamtal under året. Där sätter vi upp en plan baserat på vad du vill och kan – och koncernens strategiska mål.

Vi jobbar för att du som medarbetare ska:

  • Känna dig betydelsefull, förstå din uppgift och se din roll i helheten.
  • Känna ansvar för din uppgift och ha de resurser och den information som krävs för att genomföra den.
  • Förstå innebörden i vår vision.
  • Ständigt utvecklas i linje med våra visioner och mål.
  • Aktivt delta och bidra i regelbundna utvecklingssamtal.

Hur är en bra chef?

En god ledare är en som utvecklar verksamheten och människorna i den tillsammans. Det är en person som både kan inspirera och kommunicera, och samtidigt bana väg för förändring. För att se till att du får det du behöver för att bli en riktigt bra chef till dina medarbetare, har vi en tydlig utvecklingstrappa. En viktig del är utbildningen i situationsanpassat ledarskap, som bygger på viljan och förmågan att granska en situation och anpassa ledarstilen efter uppgiften och målet.

Att vara chef hos oss innebär:

  • stor frihet i ditt arbete och möjlighet att själv sätta din prägel på verksamheten
  • ansvar för att utveckla dina medarbetare
  • att du får stöd i din chefsbefattning av erfarna kollegor
  • möjlighet att utvecklas vidare och göra karriär inom en rad olika verksamheter

Vi jobbar i en spännande bransch.

Idag spelar energin en grundläggande roll i hela vår välfärd. Branschen sysselsätter allt ifrån it-tekniker och ingenjörer till säljare och kommunikatörer. Och i takt med att samhället förändras, blir vi bara fler och fler. Tillsammans är vi en gemensam kraft som bidrar till att utveckla långsiktigt hållbara lösningar för såväl närområdet som Sverige och resten av världen. Därför är vi beroende av att fler människor som du kommer hit och tillför sitt kunnande, sina nya perspektiv och innovativa lösningar. På så sätt gör du din stad – och världen – en tjänst genom att jobba hos oss.