Gå till innehållet
Meny

Mångfald och jämställdhet

Hur våra medarbetare har det på jobbet är den viktigaste fråga som finns, resten är bara teknik.

Mångfald o jämställdhet

Alla olika ska ha lika

På Mälarenergi ska alla ha lika rättigheter och möjligheter. Det är bättre för våra medarbetare, för Mälarenergi, Västerås och för hela Sverige. Vi är ett företag av människor. Hur våra medarbetare har det på jobbet är den viktigaste frågan, resten är bara teknik. Idag har vi kommit ganska långt på Mälarenergi med inkludering– men vi kommer fortsätta arbeta envist framåt för att alla olika på Mälarenergi ska ha lika rättigheter och möjligheter.

Koncernen har nolltolerans vad gäller diskriminering och trakasserier. Alla typer av kränkande särbehandling ska aktivt motverkas.

Mångfald - en avgörande faktor för framgång

Mångfald innebär för oss att alla medarbetare har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Med mångfald avses den olikhet som gör oss alla unika. Detta innefattar kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

På Mälarenergi anser vi att människor med olika erfarenhet och perspektiv är en avgörande faktor för att skapa ett innovativa klimat. Medarbetare som har olika bakgrund ger oss ökad kompetens, kreativitet, produktivitet och effektivitet. Vår framgång är beroende av vår förmåga att ta vara på allas våra olikheter.

Vi värnar om våra medarbetare och att Mälarenergi ska vara en öppen arbetsplats som speglar samhället i stort. Vi arbetar också förebyggande med våra medarbetares hälsa och välbefinnande.

Och vi har en plan

Vi ska aktivt verka för att öka mångfalden. Vår målsättning är att alla medarbetare ska känna sig trygga i det dagliga arbetet och att arbetsklimatet ska präglas av tolerans och öppenhet.

Som stöd i detta har vi en Mångfalds- och jämställdhetsplan. Den har diskrimineringslagen som grund och ska fungera som inspiration, samtidigt som den stöttar och vägleder oss gällande vilka åtgärder och mål vi sätter nu och i framtiden.

Artiklar om HR och mångfald

Så skriver du ett vinnande CV!

Funderar du på att söka jobb på Mälarenergi? Här tipsar vi om vad du ska tänka på när du skriver ditt personliga brev och CV. Vi delar också med oss av tre cv-mallar som du kan ladda ner och utgå ifrån! 2015 utsågs Mälarenergi till Årets arbetsgivare  och i våra senaste undersökningar kan vi se […] Läs hela nyheten

 1. Energibranschen är en framtidsbransch

  I januari startade den tredje omgången av Qraftsamling, ett program för att öka jämställdheten, mångfalden och attraktiviteten inom energibranschen. I år deltar Lars Nilsson, affärsområdeschef på Mälarenergi Elhandel samt Elena Tomás-Aparicio, produktionsoptimerare på Mälarenergis kraftvärmeverk. Energibranschen är en framtidsbransch, men vi står inför stora utmaningar när det handlar om kompetensförsörjning. Qraftsamling är ett verktyg för […]
 2. AR ska få fler tjejer att bli intresserade av teknik!

  I alla fall om man får tro gymnasieungdomarna i Framtidsverkstad! Mälarenergi var ett av sju företag som deltog i årets upplaga av Framtidsverkstad – ett samarbete mellan RISE SICS, Västerås stad, Arbetsförmedlingen och Västerås Science park. Utmaningen vi gav till ungdomarna var att ta fram ett koncept för hur vi ska få tjejer i årskurs åtta och nio […]
 3. Jämställdhet – avgörande för ett innovativt företagsklimat

  – Qraftsamling ger fantastiska möjligheter till personlig utveckling och nätverkande, säger årets adepter Ulrica Eliasson, enhetschef på Värme och Karolina Swedberg, avdelningschef på Elnät.  Att representera Mälarenergi är jätteroligt. Qraftsamling är Energiföretagen Sveriges förändrings- och ledarutvecklingsprogram för kvinnliga chefer. Mälarenergi är ett av tretton energibolag som deltar i programmet. Alla medverkande företag sätter konkreta och mätbara […]
 4. Idag firar vi Infraservicedagen!

  Dagens samhälle med allt ifrån betalningsflöden, kommunikationer, transporter, logistik och sjukvård, till duschen, spisen, surfen och värmen i det egna hemmet – bygger på en infrastruktur och service som vi ofta tar för given. En avgörande faktor för att allt ska fungera är människorna bakom leveranserna och servicen. På Mälarenergi har vi arbetat med infraservice sedan 1861. Vi […]
Fler nyheter

Jobba hos oss

För studenter