Gå till innehållet
Meny

Examensarbete - Isolering av fjärrvärmeledningar

Bakgrund och syfte

Mälarenergi började sin leverans av fjärrvärme till boende i Västerås redan 1954 till ett antal kunder i centrala Västerås. Sedan dess introduktion så har affären fjärrvärme växt och innefattar idag värmeleveranser till drygt 14 000 kunder i Västerås, Surahammar, Hallstammar och Kungsörs kommun.

Mälarenergis distributionsnät för fjärrvärme består i huvudsak av isolerade stålrör till en total sträcka av drygt 700 km. Varje år så bygger och förnyar Mälarenergi sitt ledningsnät till en sträcka om cirka 15 km.

Moderna fjärrvärmeledningar har en beräknad livslängd på upp till 80 år. Så beslut hur vi bygger idag är strategiskt viktiga för framtiden. En parameter vid byggnation av distributionsnät för fjärrvärme är valet av ledningarnas isoleringsförmåga. En välisolerad ledning medför låga värmeförluster men innebär också en högre investeringskostnad.

I vilken utsträckning som fjärrvärmeledningarna ska isoleras är en balans mellan kostnaderna för: värmeförluster, isolering och värmeproduktion.

Uppdragsbeskrivning

Arbetet kommer att omfatta litteraturstudie, planering, upprättande av en teoretisk beräkningsmodell för värmeförluster för ett distributionsnät samt upprättande av en ekonomisk modell där kostnaden för värmeförluster och ökad isolering ställs mot kostnader för värmeproduktion.

Preliminärt förslag på angreppssätt

1. Litteraturstudie - tillvägagångssätt och tidigare arbeten

2. Insamling av data - prisuppgifter, produktionspriser, isoleringsstandarder

3. Analysera: konstruera teknoekonomisk modell

4. Resultat – utvärdering och rekommendation 

Kvalifikationer 

Din profil

Du studerar till civilingenjör inom exempelvis Energisystem, Industriell Ekonomi, Maskinteknik eller liknande. Kurser inom energisystem, termodynamik och ekonomi är en fördel. 

Praktisk information

Examensarbetes omfattning beräknas till 30 högskolepoäng med en planerad start under första kvartalet 2021. Arbetets omfattning lämpar sig till en person.

Examensarbetet presenteras i form av en skriftlig rapport. Om Mälarenergi önskar skall även en presentation av examensarbetet genomföras för den avdelningen som är berörd och/eller andra medarbetare, avdelningar som kan tänkas vara intresserade eller berörda.

Handledare från Mälarenergi: Björn Larsson

Ansökan

Urval sker löpande efter mottagen ansökan. Ansökan ska inkludera presentation av dig samt CV med bifogat utdrag på avklarade kurser, inklusive betyg.

Platsen för denna position är Västerås, Sverige. Det kommer att finns möjlighet att utföra delar av arbetet på distans.

Anställningens omfattning

Anställningsform:Exjobb
Omfattning:Heltid

Ansökan

Ansök senast:2020-11-12

Kontakt

Björn Larsson
Projektledare
021 - 39 50 09


Om Mälarenergi AB

Vill du göra skillnad där du är?

På Mälarenergi är vi över 700 medarbetare som hela tiden jobbar med att göra din och hundratusentals andra människors vardag i Mälardalen bättre. Ett arbete som bidrar till att göra närområdet, samhället – ja, till och med världen – lite bättre. Våra produkter och tjänster utgör grunden i flera viktiga samhällsfunktioner, som energi -, vatten – och bredbandslösningar.

Dessutom säljer vi el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.