Gå till innehållet

Examensarbete -Systemstöd för villkorade avtal

En villkorad elnätsanslutning innebär att elnätsföretag och kund tecknat avtal om att kunden i vissa lägen behöver begränsa sitt effektuttag från elnätet. Laddmackar, som nu etableras i stor skala, är ett exempel på verksamheter som har stora variationer i sitt effektuttag med höga toppar och låga dalar, vilket möjliggör att under perioder begränsa sitt effektuttag utan att för den delen behöva stänga ner hela sin verksamhet.

Problemformulering

Ett kommunikationsprotokoll är föreslaget av Energiföretagen för att möjliggöra ett automatiserat sätt att kommunicera med kunder med villkorat avtal.

Exjobbaren ska undersöka hur ett införande av systemstöd för att tekniskt begränsa uttag av effekt kan införas hos Mälarenergi Elnät.

Uppdragsbeskrivning med syfte och mål

Preliminärt förslag på angreppssätt

  • Litteraturstudie och intervjuver inom branschen
  • Utredning
  • Resultat – utvärdering och rekommendation

Kvalifikationer 

Din profil

Du studerar till ingenjör inom exempelvis Industriell Ekonomi eller Datateknik. Kurser inom nätverksteknik är en nödvändighet.

Praktisk information

Period: Enligt överenskommelse

Handledare från Mälarenergi Elnät: Jonas Bergman

Examensarbetet presenteras i form av en skriftlig rapport. Om Mälarenergi önskar skall även en presentation av examensarbetet genomföras för den avdelningen som är berörd och/eller andra medarbetare, avdelningar som kan tänkas vara intresserade eller berörda.

Anställningens omfattning

Anställningsform:Exjobb
Omfattning:Deltid

Ansökan

Ansök senast:2023-12-31

Kontakt

Jonas Bergman
Systemdesigner - Elnät
072-147 67 50

Mälarenergi utgör en vital del av samhället genom att leverera grundläggande funktioner som energi-, vatten- och bredbandslösningar. Genom att tillhandahålla viktiga och innovativa erbjudanden kan vi möjliggöra ett levande samhälle och blomstrande näringsliv. Just nu står vi inför vår största utmaning någonsin, att anpassa verksamheten så att vi kan lämna efter oss en hållbar värld till framtida generationer. Senast 2035 ska vi leverera energi med noll utsläpp av fossil koldioxid. Var med oss på Resan mot noll!