Gå till innehållet

Exjobb - Är läkemedelsrester ett hot mot Mälaren? Kan införandet av avancerad rening motverka detta?

Examensarbete

Är läkemedelsrester ett hot mot Mälaren? Kan införandet av avancerad rening motverka detta?

 

Bakgrund

Läkemedelsrester och andra mikroföroreningar från mänskliga aktiviteter kan spridas till våra vattenmiljöer via kommunala avloppsreningsverk. Det är oklart vilka effekter läkemedelsrester kan ha på ekosystemen. De flesta svenskar lämnar in överblivna läkemedel på apoteket. Utsläpp av läkemedelsrester som följer med vid toalettbesök, via urin och avföring, är ett större problem för havs- och vattenmiljön.

För att minska spridningen av läkemedelsrester till miljön behövs flera åtgärder i hela kedjan, från utveckling av nya läkemedel, tillverkning, användning till hantering av avfall och avloppsvattenrening.

Avloppsreningsverket i Västerås är inte byggt för att bryta ned rester av läkemedel eller andra oönskade ämnen och större avloppsreningsverk kommer att få krav på läkemedelsrening om cirka 10 år.

Kungsängsverket i Västerås kommer dessutom att få ett nytt tillstånd för sin verksamhet och med det ett utredningskrav om att införa avancerad rening vid avloppsreningsverket.

 

Problemformulering

 • Vilken risk medför läkemedelsrester som passerar avloppsreningsverket?
 • Vilken eller vilka tekniker har bäst förutsättningar att införas vid Kungsängsverket som avancerad rening i syfte att avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten?
 • Vilka kända biprodukter och risker kan knytas till reningsprocesser som bygger på oxidation?
 • Vilka resultatkrav kan förväntas på föreslagna tekniker?
 • Vilka andra mikroföroreningar kan vara aktuella för rening med samma teknik?

 

Syfte och mål

Studera förutsättningarna för att införa avancerad rening vid Kungsängsverket. Sammanställa data från provtagningar och recipienten. Prioritera ämnen utifrån recipientens perspektiv och risk. Föreslå reningstekniker som är lämpliga utifrån identifierade ämnen och risk.

Utreda vilka av dessa tekniker som är lämpliga att installera vid Kungsängsverket i dag samt vilka fördelar och nackdelar dessa har ur ett effektivitets- och utrymmesmässigt perspektiv utifrån dagens processutformning. Studera tekniken elektro-peroxone samt ta fram kända bi-produkter och risker med oxidation av läkemedelsrester.

Studera befintliga installationers tekniska lösningar och reningsresultat.

 

Förslag på angreppssätt

 1. Litteraturstudie och benchmark inom och utanför branschen, teknikscreenning
 2. Insamling av data: Mälarenergis egna provtagningar samt recipientens
 3. Riskbedömning av ämnen
 4. Specifikt studera Elektro-peroxone
 5. Studera befintliga installationer och deras uppnådda resultat
 6. Ta fram ett underlag för att formulera ett tillståndsvillkor som ska knytas till verksamheten

 

Kvalifikationer

Du läser idag i slutet på din utbildning, i din utbildning har du upptäckt ditt intresse för VA-branschen och du ser Mälarenergi som en framtida arbetsgivare. Du tycker om att utreda, analysera och är nyfiken på att finna nya lösningar. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Du bör ha goda miljökunskaper och ha kommit i kontakt med VA-branschen via kurser eller praktik. Är du insatt i hur avloppsrening fungerar är det meriterande och det kommer att hjälpa dig i ditt arbete.

 

Du studerar inom exempelvis miljö- och vattenteknik, kemiteknik, teknisk biologi eller annan likvärdig utbildning.

 

Praktisk information

Period: HT 2022

Handledare från Mälarenergi: Jan Nordin, 021-39 77 53, jan.nordin@malarenergi.se

 

Examensarbetet presenteras i form av en skriftlig rapport. Om Mälarenergi önskar skall även en presentation av examensarbetet genomföras för den avdelningen som är berörd och/eller andra medarbetare, avdelningar som kan tänkas vara intresserade eller berörda.

 

 

 

Anställningens omfattning

Anställningsform:Exjobb
Omfattning:Deltid

Ansökan

Ansök senast:2022-03-31


Om Mälarenergi AB

Vill du göra skillnad där du är?

På Mälarenergi är vi över 700 medarbetare som hela tiden jobbar med att göra din och hundratusentals andra människors vardag i Mälardalen bättre. Ett arbete som bidrar till att göra närområdet, samhället – ja, till och med världen – lite bättre. Våra produkter och tjänster utgör grunden i flera viktiga samhällsfunktioner, som energi -, vatten – och bredbandslösningar.

Dessutom säljer vi el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.