Gå till innehållet

Exjobb - Hur ska PFAS renas från dricksvattnet? Finns det metoder att rena vattnet eller går det att begränsa intaget av det förorenade vattnet?

Examensarbete

 

Hur ska PFAS renas från dricksvattnet? Finns det metoder att rena vattnet eller går det att begränsa intaget av det förorenade vattnet?

 

Bakgrund

Vattenverket i Västerås använder vattnet från Mälaren, först renas vattnet i Hässlö Vattenverk sen infiltreras vattnet i Badelundaåsen, både vid Hässlö och Fågelbackens Vattenverk, för att få god smak ,bra temperatur, en barriär mot mikroorganismer och är även en vattenreserv som räcker cirka två veckor, så den är mycket viktig för oss.

Nu har vi i ett provtagningsprogram uppmätt halter av PFAS, de är långt under dagens gränsvärden men de är så klart inte önskvärda överhuvudtaget.

Vad vi kan se så kommer PFAS in i vår dricksvattenprocess genom att vi tar in lite grundvatten från åsen, utöver det vatten vi tar från Mälaren. Vi har hittills gjort bedömningen att PFAS-föroreningen som kan detekteras i vårt grundvatten härrör från tidigare verksamheter i anslutning till åsen. 

 

Problemformulering:

Vilken risk medför PFAS-föroreningen?

Vilken teknik har bästa förutsättningen att ta bort föroreningen från dricksvattnet?

Går det att rena vattnet eller att begränsa intaget av det förorenade vattnet?

Vilket resultat kan uppnås med olika tekniker?

 

Syfte och mål:

Studera förutsättningar för att införa rening av PFAS.

Sammanställa data från provtagningar.

Föreslå reningstekniker som är lämpliga.

Studera reningsteknikens tekniska lösningar och reningsresultat.

Studera de ekonomiska förutsättningarna för de olika tekniska lösningarna.

 

Förslag på angreppssätt

  1. Litteraturstudie och benchmark inom och utanför branschen. teknikscreening
  2. Insamling av data: Mälarenergis egna provtagningar.
  3. Resultat – utvärdering och rekommendation

 

Kvalifikationer

Du läser idag i slutet på din utbildning, i din utbildning har du upptäckt ditt intresse för VA-branschen och du ser Mälarenergi som en framtida arbetsgivare. Du tycker om att utreda, analysera och är nyfiken på att finna nya lösningar. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Du bör ha goda miljökunskaper och ha kommit i kontakt med VA-branschen via kurser eller praktik. Är du insatt i hur vattenrening fungerar är det meriterande och det kommer att hjälpa dig i ditt arbete.

 

Praktisk information

Period: VT eller HT 2022

Handledare från Mälarenergi:

Monika Sohlman, 021-39 56 16, monika.sohlman@malarenergi.se

Börje Gestlöf, 073-910 63 72, borje.gestlof@malarenergi.se

 

Examensarbetet presenteras i form av en skriftlig rapport. Om Mälarenergi önskar skall även en presentation av examensarbetet genomföras för den avdelningen som är berörd och/eller andra medarbetare, avdelningar som kan tänkas vara intresserade eller berörda.

Anställningens omfattning

Anställningsform:Exjobb
Omfattning:Deltid

Ansökan

Ansök senast:2021-12-31


Om Mälarenergi AB

Vill du göra skillnad där du är?

På Mälarenergi är vi över 700 medarbetare som hela tiden jobbar med att göra din och hundratusentals andra människors vardag i Mälardalen bättre. Ett arbete som bidrar till att göra närområdet, samhället – ja, till och med världen – lite bättre. Våra produkter och tjänster utgör grunden i flera viktiga samhällsfunktioner, som energi -, vatten – och bredbandslösningar.

Dessutom säljer vi el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.