Gå till innehållet

Exjobb - Hur ska den småskaliga avloppsreningen lösas för Västerås landsbygd? Kan det renade avloppsvattnet användas till bevattning?

Examensarbete

Hur ska den småskaliga avloppsreningen lösas för Västerås landsbygd? Kan det renade avloppsvattnet användas till bevattning?

Bakgrund

Trenden i Västerås är att privata aktörer men även staden väljer att exploatera utanför verksamhetsområdet[1], det uppstår klungor > 20 enskilda hus där VA-huvudmannen blir ansvarig för VA-leveranserna. Den trenden skapar dyra VA-lösningar som kommer att få påverkan på kunden då VA-taxan behöver öka. Hur kan vi lösa den utmaningen på bästa sätt?

En utmaning runt dessa ”klungor” är att det är oklart från början hur snabb utbyggnaden kommer att vara och när den ska starta. Det påverkar Mälarenergis agerande och roll om ägandet är från början eller om 10-20 år samt att det kan påverka val av avloppslösning.

Med klimatfrågorna i fokus med mycket regn samt torka så är det vanligt att landsbygdslösningarna har bevattningsförbud under sommarmånaderna, kan det renade avloppsvattnet vara en resurs för bevattning i trädgården?

Problemformulering

Fler väljer att bo på landet och priserna i städerna ökar, VA-branschen behöver finna nya smarta lösninger som håller kommunalteknisk nivå på drift samt utrustning.

 

Frågor att besvara:

  • Vilka tekniker eller leverantörer finns på marken i dag? Hur väl uppfylls dagens krav?
  • Vilka är de troliga utsläppskraven för dessa anläggningar idag och i framtiden?
  • Hur är arbetsmiljön i vid drift och underhåll?
  • Hur hållbara är anläggningarna? Tex återföring av näringsämnen.
  • Kan det renade avloppvatten användas till bevattning?

 

Syfte och mål

Syftet med examanesarbetet är att föreslå en eller ett par olika avloppslösningar som klarar dagens och framtida förväntade krav för avloppsrening på landbygden.

Mälarenergi önskar finna en avloppslösning som kan appliceras som en ”standardmodul” så att avloppslösningar blir densamma runt om i kommunen för att kostnadseffektivt drifta och underhålla de små avloppsreningsverken.

 

Förslag på angreppssätt

  1. Litteraturstudie[2] och benchmark inom branschen
  2. Insamling av data över de små avloppsreningsverk som finns, jämförelse dem emellan
  3. Finns förslag till ny lösning?
  4. Vad är förutsättningarn för att använda renat avloppsvatten till bevattning? Vad säger lagstiftningen. Finns det lösningar i Sverige? Hur gör man i Europa?
  5. Resultat – utvärdering och rekommendation om val av ”standardmodul” för Västerås samt vilka möjligheter som finns att använda det renade avloppsvattnet för bevattning.

 

Kvalifikationer

Du läser idag i slutet på din utbildning, i din utbildning har du upptäckt ditt intresse för VA-branschen och du ser Mälarenergi som en framtida arbetsgivare. Du tycker om att utreda, analyser och är nyfiken på att finna nya lösningar. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Du bör ha goda miljökunskaper och ha kommit i kontakt med VA-branschen via kurser eller praktik. Är du insatt i hur avloppsrening fungera så är det meriterande och det kommer att hjälpa dig i ditt arbetet. 

 

Du studerar till ingenjör/KY-utbildning inom exempelvis vatten/miljö/biologi/kemiteknik eller liknande. Kurser inom avloppsrening är meriterande.

 

Praktisk information

Period: VT eller HT 2022.

Handledare från Mälarenergi: Anna Lindkvist, 021-39 51 44, anna.lindkvist@malarenergi.se

 

Examensarbetet presenteras i form av en skriftlig rapport. Om Mälarenergi önskar skall även en presentation av examensarbetet genomföras för den avdelningen som är berörd och/eller andra medarbetare, avdelningar som kan tänkas vara intresserade eller berörda.

 

 

[1] Verksamhetsområde (VO), enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) är VA-huvdmannen (Mälarenergi AB) tvungen att anordna med vatten och avlopp inom VO, men även utanför om antalet hushåll är ca 20 eller flera.

[2] Studie av minireningsverk inklusive mätning av funktion (avloppsguiden.se).

Anställningens omfattning

Anställningsform:Exjobb
Omfattning:Deltid

Ansökan

Ansök senast:2022-05-31


Om Mälarenergi AB

Vill du göra skillnad där du är?

På Mälarenergi är vi över 700 medarbetare som hela tiden jobbar med att göra din och hundratusentals andra människors vardag i Mälardalen bättre. Ett arbete som bidrar till att göra närområdet, samhället – ja, till och med världen – lite bättre. Våra produkter och tjänster utgör grunden i flera viktiga samhällsfunktioner, som energi -, vatten – och bredbandslösningar.

Dessutom säljer vi el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.