Gå till innehållet

Exjobb - Teknoekonomisk studie av potentialen för lokal vätgasproduktion

Examensarbete

Teknoekonomisk studie av potentialen för lokal vätgasproduktion

Bakgrund

Vätgas ihop med elektrifiering förutspås möjliggöra för transportsektorns omställning till fossilfri. Mälarenergi medverkar i olika program som ska underlätta integrationen av vätgas och dess vidareförädlingar i energisystemet genom att öka kunskapen kring vätgasteknik. Kraftvärmeverket (KVV) skulle kunna vara industriplattformen för framställningen av vätgas och produktion integrerad med kraftvärmeprocessen för att kunna tillvara ta värmeenergi och återvinna i fjärrvärmesystemet. Vätgasen roll i regionen behöver utredas hur den kan användas som bränsle i fordon (bränslecell) eller som energibärare till laddningshubbar och dess potential för tillämpning i olika sektorer samt vilka marknadsförutsättningar som krävs för att realisera denna.

 

Problemformulering

Vilken potential för vätgasanvändande finns lokalt och hur skulle vätgas bidra till regionens omställning till ett hållbart samhälle? Hur skulle produktion och logistikkedjan kunna se ut med KVV som industriplattform?   

 

Syfte och mål

En teknoekonomisk studie av potential för lokal vätgasproduktion för försörjning av regionens interna behov av transporter – t.ex. hur stora volymer, hur skulle det kunna lösas rent tekniskt, placering, kostnadsberäkning

 

Valfritt: Preliminärt förslag på angreppssätt (exempel)

  1. Litteraturstudie och benchmark inom och utanför branschen
  2. Insamling av data: identifiera kunds vilja/benägenhet till förändrad konsumtion
  3. Screening av tillgänglig teknik och förslag på möjlig lösning
  4. Klimatberäkningar – potentiellt bidrag till minskad klimatpåverkan
  5. Resultat – utvärdering och rekommendation

 

Din profil

Du studerar till civilingenjör inom exempelvis Industriell Ekonomi, Maskinteknik eller Energisystem. Kurser inom energisystem, termodynamik, dataanalys och ekonomi är en fördel.

 

Praktisk information

Period: januari-juni 2022.

 

Handledare från Mälarenergi:

  • Marianne Allmyr, 021-39 53 59, marianne.allmyr@malarenergi.se
  • Per Tunberg, 021-39 54 21, per.tunberg@malarenergi.se
  • Einar Port, 073-904 53 39, einar.port@malarenergi.se

Examensarbetet presenteras i form av en skriftlig rapport. Om Mälarenergi önskar skall även en presentation av examensarbetet genomföras för den avdelningen som är berörd och/eller andra medarbetare, avdelningar som kan tänkas vara intresserade eller berörda.

Anställningens omfattning

Anställningsform:Exjobb
Omfattning:Deltid

Ansökan

Ansök senast:2021-12-31


Om Mälarenergi AB

Vill du göra skillnad där du är?

På Mälarenergi är vi över 700 medarbetare som hela tiden jobbar med att göra din och hundratusentals andra människors vardag i Mälardalen bättre. Ett arbete som bidrar till att göra närområdet, samhället – ja, till och med världen – lite bättre. Våra produkter och tjänster utgör grunden i flera viktiga samhällsfunktioner, som energi -, vatten – och bredbandslösningar.

Dessutom säljer vi el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.