Gå till innehållet

Mälarenergi Elnät AB söker Nätplanerare

Vill du vara en nyckelspelare och möjliggörare för en av de mest kritiska infrastrukturerna för den fortsatta samhällsutvecklingen?

Om enheten

Nätplanering är en del av enheten Nätplanering & Analys. Idag arbetar ett team om åtta personer på enheten med fyra stycken nätplanerare, tre nätanalytiker och en säkerhetsskyddschef. Vi fördelar arbetsuppgifterna mellan varandra i teamet uppdelat i olika ansvarsområden och arbetar med en stor frihet under ansvar och samverkar tätt i frågor som kräver lite mer analys och samarbete.

Enhetens uppdrag är bland annat att,

 • Ta fram investeringsplaner samt vara beställare av samtliga investeringsprojekt
 • Ta fram tekniska riktlinjer för organisationen
 • Nätplanering strategiskt och långsiktig planering, nätutvecklingsplaner.
 • Nätanalyser och nätdiagnostik
 • Elnätsreglering
 • Säkerhetsskydd och beredskapsfrågor

Om rollen

Elkraftsystemet i Sverige står inför en utav de största utmaningarna hittills som ett resultat av den omfattande elektrifieringen som just nu pågår i samhället. Mälardalsområdet, och speciellt områdena kring Västerås är en attraktiv plats både för nya företags- och bostadsetableringar.

Det är här du som nätplanerare kommer ha en otroligt viktig roll som ansvarig för nätutvecklingen och en möjliggörare för en av de mest kritiska infrastrukturerna för den fortsatta samhällsutvecklingen.

Som Nätplanerare arbetar du i planeringsstadiet med förstudier samt nätplanering där du inom ditt ansvarområde ansvarar för nätutvecklingsplanen som blir en del av grunden för kommande investeringar och projektbeställningar. Du tar fram tekniska lösningar baserat på beräkningar i låg- och mellanspänningsnätet, utreder behov och tekniska specifikationer till mottagningsstationer, dimensionerar ledningar, kablar och andra komponenter. Du utför dessa planer för såväl nya anläggningar som ombyggnadsprojekt inom lokalnätet. Ditt arbete är viktigt för att säkerställa att nätet utvecklas på ett optimalt sätt, både nu och i framtiden.

I din roll som nätplanerare kommer du behöva ha ett tätt och viktigt samarbete med de kommunerna som ingår i vårt nätområde, genom att medverka i processen för detaljplaner och det strategiska arbetet inom kommunerna samt som representant för Mälarenergi Elnät i större anslutningsfrågor och exploateringar.

”Som nätplanerare får jag vara en del av samhällsutvecklingen genom att på både kort och lång sikt planera och initiera projekt för ett elnät med tillräcklig kapacitet och robusthet för att möta behoven nu och framöver. Det är en häftig känsla att se det man planerat bli verklighet!” – Anna Haverstad, Nätplanerare

”Nätplanering innebär att ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv analysera elnätet och därefter planera och initiera åtgärder för att strategiskt möta dagens och framtidens behov av ett driftsäkert elnät med nödvändig kapacitet. I rollen ligger att tillsammans med kollegor förvalta ett stort ansvar men även en stor befogenhet att ta beslut.” – Anders Malmquist, Nätplanerare

I din roll som nätplanerare kommer du,

 • Utföra Nätoptimering utifrån olika behov besluta om vart investeringarna placeras för ett effektivt och stabilt nätnyttjande.
 • Besvara remisser från myndigheter, kommuner och andra ledningsägare.
 • Långsiktig planering för framtida utveckling och utbyggnad av lokalnätet.
 • Upprätta budget och prognoser för abonnerad effekt och energiförluster.
 • Vara ett särskilt stöd till övriga organisationen i frågor gällande nätplaneringen.
 • Medverka för att skapa flexibilitet i elsystemet.
 • Agera beställare av våra investeringsprojekt.

Din profil

Vi ser att du har en civilingenjörsutbildning inom elkraft eller annan högskoleutbildning med inriktning mot elkraft. Om du saknar utbildning inom elkraft behöver du ha motsvarande kompetens från tidigare arbetslivserfarenhet och arbetat med nätplanering eller liknande.

Helst har du utöver din utbildning en flerårig tidigare erfarenhet i roller som nätplanerare, nätanalytiker, driftingenjör eller projektledare inom distributionsnät. Alternativt du som genom annan befattning har väldigt god insikt och förståelse för strategisk utveckling av distributionsnätet. Vi ser att det är meriterande att du är insatt i ellagen och dess föreskrifter samt att du är insatt i elnätsregleringsfrågor.

 • Du har ett stort personligt engagemang, genom ett tydligt självledarskap tar du personligen ansvar för din egen utveckling och dina arbetsuppgifter
 • Du känner en stor passion för att vara med och bidra till en viktig samhällsfunktion genom att värna för våra kunder och genom att se hur ditt arbete bidrar till en större helhet.
 • Du har ett driv och ett engagemang för att utveckla och stötta dina kollegor där din tekniska kompetens är en bidragande faktor.
 • Du är självständig i ditt arbete och bekväm med att representera företaget i externa sammanhang.
 • Du är van att arbeta under press och har metoder för att planera och strukturera ditt eget arbete

Du identifierar dig med våra värderingar;

Vi vill framåt - Vi är modiga - Vi bryr oss 

Övrigt

Mälarenergi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. 

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vårt koncernspråk på Mälarenergi AB är svenska och vi kan erbjuda språkkurs till kandidater som i övrigt uppfyller kraven och är aktuell för tjänsten. 

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.

Anställningens omfattning

Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning:Heltid

Ansökan

Ansök senast:2023-03-26

Kontakt

David Höglund
Enhetschef, Elnät Nätdrift Nätplanering & Analys
076-495 43 43

Mälarenergi Elnät AB är ett dotterbolag till Mälarenergi AB och driver elnätsverksamhet i Västra Mälardalen. Företaget har 104 000 anslutna kunder och arbetar ständigt med att förädla elnätet för att säkerställa elleveranserna. Utöver elöverföring erbjuder Mälarenergi Elnät sina kunder entreprenad- och övriga tjänster inom mätning, drift, underhåll och anläggningsprojekt inom elkraft, främst i Mälardalsregionen. Bolaget har 150 anställda, omsätter ca 560 MSEK och har gjort investeringar i elnätet på ca 600 miljoner de senaste 5 åren.