Gå till innehållet

Mälarenergi Elnät AB söker Säkerhetssamordnare

Det förändrade omvärldsläget medför att säkerhetsfrågor har hamnat högt på agendan samtidigt som Sverige står inför en stor utmaning med den omfattande elektrifieringen som pågår i samhället. Mälardalsområdet, och speciellt områdena kring Västerås, är en attraktiv plats både för nya företags- och bostadsetableringar.

Behovet av el som en kritisk samhällsresurs har varit på tillväxt ända sedan sin vagga i slutet på 1800-talet. Under de senaste åren så har den utvecklingen intensifierats och tagit ett nytt språng genom elektrifieringen av samhället 2.0. Ökade investeringsvolymer som en effekt av nya trender och tekniksprång skapar inte bara mer arbetstillfällen och nya marknader, det ökar också intresset hos de som genom olika påverkansaktioner vill samhället och dess funktioner illa. Elnätsbolagen ansvarar för en av de mest vitala delarna av samhällets infrastruktur och därför behöver säkerhetsskydds- och beredskapsfrågorna inom elnätsverksamheten sättas i ett helt annat ljus än tidigare.

Om rollen

Som säkerhetssamordnare arbetar du parallellt med vår säkerhetsskyddschef i en samordnande och drivande roll i frågor om risk, säkerhet, säkerhetsskydd och beredskap. Du kommer ansvara för att utveckla och samordna det operativa säkerhets- och säkerhetsskyddsarbetet inom Mälarenergi Elnät för att förebygga säkerhetsrisker och avbrott i verksamhet. Ansvaret omfattar områdena informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.

Du kommer vara säkerhetsskyddschefens operativa förlängning ut i verksamheten där du följer upp och driver det systematiska säkerhetsarbetet och genomför åtgärder enligt säkerhetsskyddsanalysen, säkerhetsskyddsplanen samt RSA. Du kommer samordna utbildningsinsatser inom Mälarenergi Elnät och värna om att skapa förutsättningar för en god säkerhetskultur och ökad medvetenhet för säkerhetsfrågor.

Du skall verka för att säkerställa att det interna säkerhetsregelverket utvecklas och efterlevs med de nödvändiga styr- och stöddokument som erfordras, samt rapportera säkerhetsincidenter och säkerhetsbrister till berörda myndigheter.

Du kommer samordna verksamhetens arbete inom civilt försvar samt i kris- och beredskapsarbetet genom bland annat beredskapsplanering och strategiarbete.

Du kommer omvärldsbevaka genom att medverka i arbetsgrupper och säkerhetsforum för att hålla dig uppdaterad i aktuell lagstiftning och branschpraxis i olika säkerhets- och beredskapsfrågor.

Om enheten

Nätplanering är en del av enheten Nätplanering & Analys. Idag arbetar ett team om åtta personer på enheten med fyra stycken nätplanerare, tre nätanalytiker och en säkerhetsskyddschef. Vi fördelar arbetsuppgifterna mellan varandra i teamet uppdelat i olika ansvarsområden och arbetar med en stor frihet under ansvar och samverkar tätt i frågor som kräver mer analys och samarbete.

Enhetens uppdrag är bland annat att;

  • Ta fram investeringsplaner samt vara beställare av samtliga investeringsprojekt
  • Ta fram tekniska riktlinjer för organisationen
  • Nätplanering strategiskt och långsiktig planering, nätutvecklingsplaner.
  • Nätanalyser och nätdiagnostik
  • Elnätsreglering
  • Säkerhetsskydd och beredskapsfrågor

Din profil

Vi söker dig som har en samhällsinriktad eller teknisk/naturvetenskaplig bakgrund. Ansvarsområdet är brett varför vi inte vill låsa oss vid hur din profil ser ut. Du ska ha ett genuint intresse för säkerhetsfrågor. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från säkerhetsarbete och gärna inom elnätsverksamhet eller inom energibranschen. Det är meriterande om du har utbildning inom aktuellt område eller har förvärvat sådana kunskaper genom arbetslivserfarenhet. Om du inte sedan tidigare har någon djupare erfarenhet av säkerhetsarbete som innefattat liknande arbetsuppgifter som ingår i denna roll är ditt driv och vilja att växa in i rollen avgörande.

Du behöver ha en juridisk förståelse och förmåga att omsätta aktuella lagkrav i verksamheten. Om du inte redan har goda kunskaper inom relevant lagstiftning har du förmågan att självständigt sätta dig in i regelverk som omfattar exempelvis risk, säkerhet, säkerhetsskydd, totalförsvar samt även lagstiftning som är specifik för elnätsverksamheten. Att tänka och agera långsiktigt och strategiskt i olika typer av säkerhetsfrågor kommer att vara viktigt.

Rollen som säkerhetssamordnare är bred och varierande och omfattar både strategiskt arbete, rutinmässigt arbete och nya uppgifter som behöver lösas med kort varsel. Detta innebär att du snabbt kan behöva växla fokus beroende på sammanhang. En nyckel för att lyckas med uppdraget är att du har lätt för att samverka med andra i olika sammanhang. Det är därför viktigt att du är tydlig och pedagogisk i din kommunikation. Tidigare erfarenhet av att leda projekt och processer, samt att samordna aktiviteter från planering till genomförande ses som meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är viktigt att du som person är lojal och pålitlig. Du har stort driv, är självgående, analytisk och jobbar strukturerat. Vi förutsätter att du kan hantera de vanligaste programmen i Office samt är van att arbeta i olika system. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och har också goda kunskaper i engelska.

Du identifierar dig med våra värderingar, Vi vill framåt, Vi är modiga och Vi bryr oss.

Övrigt

Mälarenergi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass, vilket bland annat innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. I enlighet med säkerhetsskyddslagen innebär din placering i säkerhetsklass krav på svenskt medborgarskap. Personer som har dubbelt medborgarskap räknas som svenska medborgare om det ena medborgarskapet är svenskt.

 

 

Anställningens omfattning

Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning:Heltid

Ansökan

Ansök senast:2023-04-12

Kontakt

David Höglund
Enhetschef
076 495 43 43

Mälarenergi Elnät AB är ett dotterbolag till Mälarenergi AB och driver elnätsverksamhet i Västra Mälardalen. Företaget har 104 000 anslutna kunder och arbetar ständigt med att förädla elnätet för att säkerställa elleveranserna. Utöver elöverföring erbjuder Mälarenergi Elnät sina kunder entreprenad- och övriga tjänster inom mätning, drift, underhåll och anläggningsprojekt inom elkraft, främst i Mälardalsregionen. Bolaget har 150 anställda, omsätter ca 560 MSEK och har gjort investeringar i elnätet på ca 600 miljoner de senaste 5 åren.