Gå till innehållet

Lisa Granström är enhetschef på Kraftvärmeverkets avdelning Optimering och Analys. På Optimering och Analys hjälper de Kraftvärmeverkets produktionsenhet med att få den mest optimala produktionen, på det mest miljövänligaste sättet. De följer upp och rapporterar till myndigheter, samt förändrar rutiner och processer vid behov.

– Kort sagt kan man säga att vi jobbar med ständig förbättringar, förklarar Lisa.

Lisa Granström framför Kraftvärmeverket

Lisa var tidigare VA-chef på Sala kommuns Tekniska kontor. När hon 2015 sökte tjänsten som enhetschef på Mälarenergi, var hon tydlig med att hon inte hade erfarenhet inom energibranschen. Men eftersom Lisa hade erfarenhet av miljöområdet och tjänsten innebar att hon skulle vara ledare för specialister, så var det ingenting som Mälarenergi hade som absolut krav. Lisa blev istället rekryterade utifrån att hon skulle LEDA gruppen, alltså inte STYRA specialister. – Var därför inte rädd att söka en ledarroll utan att ha all specialistkunskap, råder Lisa, för det finns gott om specialister bland medarbetarna.

Vad är den största utmaningen?

– Min största utmaning är samordning och kommunikation. Se till att göra rätt saker i tid och att alla berörda blir inblandade. Man skulle kunna säga att jag är spindel i nätet från mina experter till andra enheters experter och det kan vara en utmaning att få alla med på tåget, säger Lisa. Varje dag är en ny dag, med olika väder, olika produktionsförhållanden och även vårt kraftvärmeverk kan må på olika sätt.

Hur går jobbet att kombinera med din fritid?

– Inga problem och där tror jag även att jag kan tala för mina medarbetare! Vi är många som har småbarn, så vi har stor förståelse för varandra och täcker upp om någon är borta. Jag vill att mina medarbetare ska känna att de har frihet under ansvar. Man behöver inte vara på plats hela tiden, utan kan styra mycket på distans hemifrån.

”Hela bunten” på Lisas enhet gillar att träna, vilket de ibland även försöker göra på luncherna.
– Vi har en härlig och peppande stämning med glada tillrop, berättar Lisa entusiastiskt! Jag blev själv sporrad till att springa när jag började på Mälarenergi.

Har du några goda råd till studenter och jobbsökande?

– Jag brukar alltid säga att man ska utbilda sig för att lära att lära sig. Satsa på något som du tycker är intressant och som du vill fortsätta få kunskaper i. Precis som Lisa själv gjort, tycker hon att man ska ta till vara på de chanser som ges. Är du intresserad av att bli en ledare, så testa gärna först att vara projektledare, det lär man sig mycket på.

Hur ser du på Mälarenergi som arbetsgivare?

– Jag sökte mig till Mälarenergi för att jag hade hört att det var en arbetsgivare, med bra värderingar och en bred verksamhet. Tycker det är häftigt med produktion där det händer någonting, där vi producerar värme och el, renar vatten och avlopp – en storskalighet i det lilla, kan man säga. Mälarenergi är också ett lokalt företag som alla Västeråsare känner till och som inte är anonymt.

Hur ser din karriär ut på Mälarenergi nu och framåt?

– Eftersom jag inte jobbat så länge lär jag mig fortfarande varje dag, säger Lisa. Jag är här nu och är öppen för att saker kommer att ske framöver. Imorgon kommer inte att vara som det är idag och jag är villig att vara med i den förändringen.

Lisa hade också förmånen att vara Mälarenergis representant i Qraftsamling – Energibranschens förändrings- och ledarutvecklingsprogram för kvinnliga chefer. Även om programtiden är över vill hon fortsätt lära och förmedla budskapet om en jämställd arbetsplats och praktisera teorierna kring ledarskap.

Vad är det bästa med att jobba på Mälarenergi?

– Självklart är det alla man jobbar tillsammans med, säger Lisa och spricker upp i ett stort leende! Men också för att Mälarenergi är ett modernt företag som vill ligga i framkant i alla frågor. Det är en seriös arbetsgivare, som ger oss anställda många förmåner och ett stort förtroende!