Gå till innehållet
Meny

Kvalitet och samhällsansvar

Rekommenderat företag R-företag emblemMälarenergi är ett certifierat företag. Det innebär att vi arbetar långsiktigt utifrån trovärdighet och seriositet samt bidrar till en god samhällsutveckling.

R-Företagen certifierar företag när det gäller etisk trovärdighet och seriositet. Målsättningen är att med hjälp av licensiering öka medvetenheten och betydelsen att bedriva en etiskt seriös verksamhet.

 

De företag som R-Företagen kvalitetsprövar måste uppfylla etiska villkor för att kunna tilldelas R-licens. R-licensierade företag har godkänt och efterlever R-licensens etikpolicy och de företag som inte lever upp till de etiska kraven förlorar sin licens.

R-märkningen syftar till att vara en kvalitetsstämpel när det gäller etisk trovärdighet, samt ett gott uppträdande på marknaden och i samhället.

Mer information om R-företagen (extern webbplats)