Gå till innehållet

Just nu pågår ett samråd för fortsatt verksamhet vid Skultuna reningsverk.

Ansökan om tillstånd för fortsatt verksamhet vid Skultuna reningsverk

Skultuna reningsverk behandlar det kommunala avloppsvattnet från Skultuna tätort. Mälarenergi har för avsikt att söka förnyat tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt verksamhet vid Skultuna reningsverk.

Anledningen är att nuvarande miljötillstånd begränsar mängden avloppsvatten som får tas emot på reningsverket. För att klara framtida belastning behöver nytt tillstånd sökas.

Tillståndsansökan kommer att omfatta befintlig verksamhet på nuvarande plats, med möjlighet att ta emot mer avloppsvatten för att möta förväntad befolkningsökning.

Vi bjuder härmed in till samråd med berörda fastighetsägare och andra intressenter i området. 

Allmänheten har informerats via annons i VLT och Västerås Tidning.

Samrådet går till så att synpunkter lämnas skriftligen eller per telefon till kundcenter fram
till den 17 februari 2019.

Samrådsunderlaget samt en sammanfattning finns även att hämta i Mälarenergis reception på Sjöhagvägen 3.

Kontaktperson: Sandra Burman