Gå till innehållet

Miljörapporter och certifieringar

Ekologisk hållbarhet

Mälarenergi har en Miljöpolicy som är antagen av styrelserna. Miljöpolicyn ligger till grund för styrning mot ökad ekologisk hållbarhet tillsammans med det etablerade miljöledningssystem ISO 14001. Mälarenergis miljömål beslutas av styrelsen och sätts på både årsbasis och längre tidsperioder. Från och med 2020 utgör miljömålen en del av hållbarhetsmålen.