Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Miljöåtgärder inom vattenkraften

Förra året producerade vi nästan 150 000 MWh lokal och förnybar el i våra 41 vattenkraftstationer runt om i Västmanland, Dalsland, Värmland och Örebro län. Flera av stationerna togs i drift i slutet av 1800-talet och har ett högt kulturhistoriskt värde som är värt att bevara. 

Vattenkraften är lokalproducerad och ger förnybar el men den är också ett hinder för vattenlevande organismer och arter som vill vandra upp för våra åar. Dessutom påverkar kraftstationerna vattenflödet vilket kan inverka negativt på fauna och flora nedströms. 

Nu bygger vi faunapassager för att öka den biologiska mångfalden

För att öka den biologiska mångfalden i vattendragen byggde vi förra året faunapassager vid tre av kraftstationerna. Samtliga är delvis finansierade av och ingår i ett större EU projekt, Life IP Rich Waters. De nya faunapassagerna ligger i Svartån vid Turbinbron i centrala Västerås, i Rällsälv i Värmland och i Östuna i Hedströmmen i Västmanland. I år bygger vi en passage i Gisslarbo och tidigare har vi byggt fiskvägar vid kraftstationen vid Västerkvarn och i Hedströmmen. Åtgärderna gynnar framförallt fisk som asp, öring och ål men även flodpärlmussla.

Vi spiller också, i dialog med Länsstyrelser, frivilligt vatten förbi kraftstationer för att fiskar och andra växter och djur ska få tillräckligt med vatten.

Mälarenergis faunapassage vid Turbinbrom i Västerås. Förutom att passagen gynnar den biologiska mångfalden har den också nominerats till Arkitekturpris i Västmanland 2020 med motiveringen att den återställer villkoren för fisk på ett elegant sätt samt förhöjer upplevelsen av kraftverksanläggningen.