Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Ekologisk hållbarhet

Mälarenergi har en av styrelserna antagen Miljöpolicy vilken ligger till grund för styrning mot ökad ekologisk hållbarhet tillsammans med ett etablerat miljöledningssystem (ISO 14001). Miljömål beslutas av styrelsen och sätts på både årsbasis och längre tidsperioder. Från och med 2020 utgör miljömålen en del av hållbarhetsmålen.