Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Uppströmsarbete för ett renare Mälaren

Under 2019 har Mälarenergi fortsatt sitt systematiska uppstömsarbete inom VA-verksamheten. Vid provtagning i strategiska punkter i spillvattennätet har vi fokuserat på lokalisering av källor till kvicksilverutsläpp. Under året har det även genomförts omfattande provtagning av dagvatten inom EU-projektet Life.

Resultaten av dagvattenprovtagningen är viktiga för vår förståelse om föroreningshalter från olika typer av områden i Västerås och hur halterna varierar under året. En viktig del i uppströmsarbetet är dialogen med verksamheter kring deras utsläpp och vilka kemikalier de använder, något vi kontinuerligt arbetar med.

Vi har under 2019 även arbetat med kommunikation med Västeråsarna bland annat genom korta filmer som visats i sociala medier. Under 2020 fortsätter vi kommunicera med invånare och verksamheter i Västerås för ökad förståelse om vikten av att minimera användandet av kemikalier som hamnar i avloppsvattnet.

Filmen är från en av tre filmer på temat ”Tiderna förändras - spola smartare” I just den här filmen var syftet att lyfta vikten av att tvätta bilen i en tvätthall och inte på garageuppfarten. ”Förut visste man inte att tvättvattnet från garageuppfarten gick helt orenat ut i Mälaren. Men det vet vi ju nu. Så ta bilen till en godkänd biltvätt eller gör-det-själv-hall istället.”