Gå till innehållet

Miljörapporter och certifieringar

Antikorruption

I våra instruktioner och riktlinjer rörande representation och inköp inom koncernen finns tydligt uttryckt vad som gäller i frågan om mutor, jäv och förtroendeskadliga bisysslor. Just antikorruption, mutor och jäv omfattas av en särskild skrivning som förmedlas till alla chefer och medarbetare. Under året har inga sådana händelser framkommit. Vi har dock uppmärksammat behovet av att förstärka de kanaler i vilka händelser kan rapporteras och har påbörjat arbetet med målet att under 2021 lansera en förstärkt visselblåsarfunktion.