Gå till innehållet

Miljörapporter och certifieringar

Ekonomisk hållbarhet

Grunden till den långsiktigt hållbara ekonomiska styrningen återfinns förutom i ägardirektiv och strategisk plan, även i budget och dess flerårsplan. Koncernen mäter och utvärderar löpande den ekonomiska styrningen och följer upp de ekonomiska målen för att få en bra balans och kunna möta såväl miljömässiga, ekonomiska och samhälleliga ambitioner i vår region. De ekonomiska målen som mäts är främst soliditet och avkastning på totalt kapital.