Gå till innehållet

Miljörapporter och certifieringar

Nöjda kunder

SKI undersökning

Varje år genomförs nöjd-kund-mätning för både privat- och företagskunder via SKI, Svenskt Kvalitetsindex. Mätningen visar på fortsatt nöjda kunder med ett värde över branschsnittet, dock med ett lägre värde än 2019, index 69 (73) av 100. De två faktorer som har störst påverkan på kundnöjdheten är image och service. Ett stort fokus blir att återfå kundernas förtroende genom att bland annat stärka den digitala kundupplevelsen och göra det enklare att vara kund hos oss. Ytterligare en kundnöjdhetsmätning ”Generell nöjdhet i samband med kontakt med Mälarenergi och Fibra” sker löpande i realtid efter att kunderna varit i kontakt med Mälarenergis Kundsupport via telefon eller e-post. Under 2020 svarade cirka 8 400 kunder. Mätningen visar att 91,5% av kunderna ger ett högt betyg vilket är precis i enlighet med uppsatt mål och dessutom en ökning från föregående år, 90,4 %. Mätningen görs löpande bland annat för att utveckla och förbättra kundservicen och kundnöjdheten.

Nils Holgersson undersökningen

Sedan 1996, d v s för 25:e året, ger Nils Holgersson-gruppen, med representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO, ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Här redovisas fakta om prisutveckling, prisnivåer och prisskillnader som finns mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme. I 2020 års undersökning ligger Västerås fortsatt på 1:a plats sett till landets 10 största kommuner med de lägsta priserna för ovan nämnda nyttigheter. Jämför vi oss med hela landet ligger vi på 11 plats. Mälarenergi svarar för fjärrvärme- , Va- och elkostnaderna i undersökningen.

Mälarenergi kundcenter näst bäst i klassen

Våren 2020 utsågs Mälarenergis Kundcenter till det näst bästa i kundservice inom energibranschen. I september skedde prisutdelningen i samband med en digital gala från Stockholm. Varje månad presenterar Brilliant (vår leverantör som driver undersökningsplattformen för kundserviceupplevelsen) resultat från undersökningar om kundernas åsikter runt servicen på Kundcenter. Resultaten visar att de företag som levererar högt medarbetarengagemang i sin kundservice också har fler lojala kunder än de som inte gör det. Utmärkelsen är baserad på en jämförelse med data från 130 svenska företag gjorda under 2019.