Gå till innehållet

Det här är Mälarenergi

Mälarenergi AB med säte i Västerås och Mälardalen, är moderföretag för en koncern vars uppdrag är att tillhandahålla tjänster och produkter inom infraservice. Det vill säga el, värme, vatten, bredband, energitjänster och service till organisationer, företag och privatpersoner.

Om företaget

Vi finns i Mälardalen och här finns den stora andelen av våra kunder. Vårt huvudkontor ligger i Västerås och 2021 omsatte vi 3 604 mnkr.

Mälarenergi har en viktig roll i våra kunders liv, varje dag, året om. Våra energi-, vatten och kommunikationslösningar är en viktig del i den infraservice som utgör basen i ett fungerande samhälle. Genom att alltid vara tillgängliga och bry oss om våra kunder skapar vi rätt förutsättningar för en region med ett hållbart näringsliv och samhälle, idag och imorgon. Med starka värderingar, högt engagemang samt bred och djup kompetens tar vi ansvar för och utvecklar det samhälle våra kunder och vi verkar i. Vi lever här!

  • Vi producerar och distribuerar fjärrvärme till våra kunder i Västerås, Kungsör, Surahammar och Hallstahammar, samt fjärrkyla i Västerås.
  • Vi ansvarar för produktion av dricksvatten och avloppsrening i Västerås.
  • Vårt dotterbolag Mälarenergi Elnät ansvarar för elnäten i Västerås, Hallstahammar, Köping, Arboga och Kungsör.
  • Vi säljer el främst till kunder i Mälardalen men även till kunder i övriga Sverige.
  • Vi producerar el vid kraftvärmeverket i Västerås samt vid 41 vattenkraftsstationer i Västmanland, Närke och Värmland.
  • Vårt dotterbolag Fibra driver ett öppet fiberoptiskt bredbandsnät i Mälardalen.
  • Vi levererar energitjänster och lösningar för ökad energieffektivisering och elektrifiering av transportsektorn.

Miljörapporter och certifieringar