Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Det här är Mälarenergi

Mälarenergi är ett infraserviceföretag inom energi- vatten- och kommunikationslösningar. Våra produkter och tjänster utgör basen i ett modernt fungerande samhälle. Genom att alltid vara tillgängliga och bry oss om våra kunder skapar vi rätt förutsättningar för ett hållbart näringsliv och samhälle.

Om företaget

  • Vi producerar och distribuerar fjärrvärme till våra kunder i Västerås, Kungsör, Surahammar och Hallstahammar samt fjärrkyla i Västerås.
  • Vi ansvarar för produktion av dricksvatten och avloppsreningen i Västerås.
  • Vi ansvarar för elnätet i Västerås, Hallstahammar, Köping, Arboga och Kungsör.
  • Vi säljer el främst till kunder i Mälardalen men även till kunder i övriga Sverige.
  • Vi producerar el vid kraftvärmeverket i Västerås samt vid 41 vatten kraftsstationer i Västmanland, Närke, Dalsland och Värmland.
  • Vårt dotterbolag Fibra driver ett öppet fiberoptiskt bredbandsnät i Mälardalen.
  • Vi levererar energitjänster för ökad energieffektivisering.

Vi är övertygade om att en stark och gemensam företagskultur med tydliga värderingar är viktigt för att våra medarbetare ska trivas och utvecklas i arbetet. Våra medarbetare har tillsammans arbetat fram värderingarna och vi jobbar aktivt med dessa i vardagen och ser dem som en del av utvecklingen av såväl medarbetare som verksamhet. Våra gemensamma värderingar och kunskap om våra kunder gör det lättare att ta beslut och känna trygghet i vad som är rätt och fel samt att det vi gör stöttar vår affärsidé och vår vision.

Vi på Mälarenergi har en viktig roll i våra kunders liv, varje dag, året om. Våra produkter och tjänster skapar värde för individer, familjer, organisationer och företag. Med starka värderingar och bred och djup kompetens utvecklar vi och tar ansvar för det samhälle vi verkar i. Det har vi gjort i snart 160 år och det kommer vi fortsätta att göra. Då, nu och i framtiden. Vi lever här.