Gå till innehållet

Miljörapporter och certifieringar

Det här är Mälarenergi

Vi på Mälarenergi har en viktig roll i våra kunders liv, varje dag, året om. Våra energi-, vatten- och kommunikationslösningar är en viktig del i den infraservice som utgör basen i ett fungerande samhälle. De skapar värde för individer, familjer, organisationer och företag. Med starka värderingar, högt engagemang och bred och djup kompetens tar vi ansvar för och utvecklar det samhälle våra kunder och vi verkar i. Det har vi gjort i snart 160 år och det kommer vi fortsätta att göra. Då, nu och i framtiden. Vi lever här.

Om företaget

Under ett år som 2020 har det varit extra fokus på att upprätthålla våra leveranser och vår kundservice, allt för att ett samhälle under press ska kunna lita på att energi- vatten- och bredbandslösningar fungerar i hemmet, i skolan, inom vård och omsorg samt på jobbet. Genom att alltid vara tillgängliga och bry oss om våra kunder skapar vi rätt förutsättningar för en region med ett hållbart näringsliv och samhälle, idag och imorgon.

  • Vi producerar och distribuerar fjärrvärme till våra kunder i Västerås, Kungsör, Surahammar och Hallstahammar samt fjärrkyla i Västerås.
  • Vi ansvarar för produktion av dricksvatten och avloppsreningen i Västerås.
  • Vårt dotterbolag Mälarenergi Elnät ansvarar för elnäten i Västerås, Hallstahammar, Köping, Arboga och Kungsör.
  • Vi säljer el främst till kunder i Mälardalen men även till kunder i övriga Sverige.
  • Vi producerar el vid kraftvärmeverket i Västerås samt vid 41 vattenkraftsstationer i Västmanland, Närke och Värmland.
  • Vårt dotterbolag Fibra driver ett öppet fiberoptiskt bredbandsnät i Mälardalen.
  • Vi levererar energitjänster och lösningar för ökad energieffektivisering och elektrifiering av transportsektorn.

En stark och gemensam företagskultur med tydliga och angelägna värderingar är viktigt för att våra medarbetare ska trivas och utvecklas i arbetet. Våra medarbetare har tillsammans arbetat fram värderingarna och vi jobbar aktivt med dessa i vardagen för att skapa engagemang. De är en naturlig del av utvecklingen av såväl medarbetare som verksamhet. Våra värderingar, vår kompetens och kunskap om våra kunder gör det lättare att ta beslut och känna trygghet i vad som är rätt och fel samt att det vi gör stöttar våra kunder, vår affärsidé och vår vision om ett livskraftigt samhälle.