Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Noll kol, vandrande fiskar och viktiga samarbeten utmärkte 2019

2019 kommer gå till historien som året då Mälarenergi helt fasade ut kol från kraftproduktionen, vi anlade 3 faunapassager, knöt nya band med flera kommuner i regionen och lade planen för att lösa effektbristen. Samtidigt skapade vi ett ekonomiskt resultat som gör att vi kan fortsätt utveckla verksamheten och levererar hållbara lösningar för våra kunder. Med andra ord, ett riktigt bra år.

Ibland är tjuvstart det enda rätta! Planen var att Mälarenergi skulle fasa ut kol helt ur kraftproduktionen först 2020, i samband med idrifttagningen av nya Block 7. Men ibland behöver saker gå fortare än planerat och i somras när gamla trotjänarna Block 1 och 2 från 1963 fick körförbud tog vi en kalkylerad risk och tjuvstartade Block 7. En tjuvstart som i kombination med varmt väder ledde till att vi kunde fasa ut kol redan 2019. En riktigt skön känsla, inget mer kol hos Mälarenergi!

Niklas Gunnar

Målet för kraftproduktionen 2020 är att få en stabil drift av Block 7 så att vi också helt kan räkna bort oljan från vår basproduktion i fortsättningen. Då är vi på riktigt god väg mot ett hållbart samhälle. Vattenkraft är en annan hållbar kraftkälla men den hindrar samtidigt naturliga vandringar av fisk och andra vattenlevande djur. Mälarenergi har goda erfarenheter av att bygga fiskvägar förbi vattenkraftstationer men det är mycket att ta hänsyn till då flera av dem ligger i flera hundra år gamla kulturmiljöer. Därför är det med rejäl stolthet som vi under året skapat tre nya faunapassager vid våra stationer i Svartån i Västerås, Rällsälven och Östuna i Hedströmmen. Faunapassagen vid Turbinbron som byggdes redan 1891 mitt i centrala Västerås inramad av både stadshuset och slottet var minst sagt utmanade att bygga. Men med ett gott samarbete från alla parter lyckades vi skapa en ny träffpunkt för Västeråsarna. Ibland när jag passerat har jag passat på att fråga förbipasserande vad de tycker om passagen. Många säger att den är vacker och intressant. Vad som överraskat mig är att många också säger att de tycker om ljudet av det strömmande vattnet. Att vi lyckats skapa ett nytt ljud som många uppskattar i en annars ganska bullrig stadsmiljö är riktigt kul. Tänk vilka positiva mervärden man kan skapa som en ren bieffekt av miljöprojekt.

2019 är året när vi har fått ta många diskussioner om effekt i elnäten. I dag har vi ett överskott av el i Sverige och vi kan till och med exportera. Men energi ska också finnas i rätt mängd inom en viss tidsperiod på en specifik plats, alltså rätt effekt. Vi är många som vill ha el samtidigt och under 2019 har vi alla fått lära oss att behovet av effekt är en minst lika stor fråga som behovet av energi. Vi på väg in i ett helt nytt energi-, eller ska vi säga effektsystem där vi går från gamla tiders centraliserade och storskaliga elproduktion till en mer väderberoende, småskalig och lokal elproduktion från sol, vatten och vind. Till det kommer nya behov från oss alla när industrin i större grad elektrifierar och vi i våra hushåll installerar laddning för nya bilar. I regionen arbetar Mälarenergi hårt med att förstärka lokalnätet. Vi drar nya kablar, bygger om och ökar kapaciteten i våra mottagningsstationer vilket också gör att vi klara de nyetableringar och utmaningar som regionen just nu står inför.

Klimatet förändras och vi måste hjälpas åt för att trygga vattenförsörjningen. Under året har vi därför också tydligt stärkt våra samarbeten med andra kommuner i regionen. Under hösten skrev vi därför under två avsiktsförklaringar. En av dem tillsammans med Enköpings kommun angående möjligheterna att bygga en vattenledning mellan Västerås och Enköping. Dels för att säkra Enköpingsbornas tillgång på dricksvatten och dels för att få möjlighet till ytterligare reservvatten i Västerås.

Klimatförändringarna gör att samhället förändras och att teknikutvecklingen går i en rasande fart. I det finns ett stort behov av att hitta flera smarta systemlösningar, inte bara enda patentlösning. Det behövs elbilar men också biogasbussar, det behövs fjärrvärme och värmepumpar, egenproduktion av el med solceller men också nät-lösningar som gör att grannar kan sälja och köpa el av varandra. Systemfrågorna kommer avgöra om vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle och då krävs samarbete. Där vet vi att vi som levererar infraservice har en viktig roll.

I undersökningar ser vi att kunder och samarbetspartners har ett stort förtroende för oss, det tackar vi för. Vi ska förvalta det förtroendet genom att nu utveckla vår organisation för att ännu bättre kunna leverera den bästa kundupplevelsen i möten, leveranser och hållbarhet. Vi ska fortsätta hjälpa våra kunder att leva hållbart, oavsett om det handlar om att sänka koldioxidutsläpp eller främja biologisk mångfald vid vattenkraftstationer. Och om du precis som vi bestämt dig för att hållbarhet är framtiden så ses vi säkert framöver, varför inte vid Svartån i Västerås med faunapassagen som strömmande ljudkuliss. Vi lever precis som du, här!

Niklas Gunnar
Vd och koncernchef Mälarenergi AB,
februari 2020