Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Kommunikation med kunder

I syfte att ständigt utveckla och förbättra kundservicen genomför Mälarenergi kontinuerligt olika kundmätningar (se Verktyg för hållbarhet).

Digitalisering kan bidra till ökad tillgänglighet. Mälarenergi har därför under 2019 påbörjat ett arbete med att utveckla en app tillsammans med leverantören Bright Energy, som riktar sig till våra kunder. Syftet är att göra det lättare för kunderna att utföra sina ärenden, enkelt och vid ett tillfälle som passar dem. Under 2019 har Mälarenergi också fattat beslut om att införa ett system för Marketing Automation som kommer att kunna göra att kunderna får mer personligt anpassad kommunikation från oss.

Mälarenergi har varit medlem i Prisdialogen sedan 2014. Prisdialogen är en modell som innefattar lokal dialog och central prövning av prisändringar av fjärrvärme. Syftet är att stärka fjärrvärmekundernas ställning på värmemarknaden och bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörens prissättning. För Mälarenergi innebär det en rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling i samförstånd med kunder. 2019 deltog också Mälarenergis affärsområde Vatten och dotterbolaget Elnät vid Prisdialogens första delmoment för att prata om sina respektive områden.