Gå till innehållet

Miljörapporter och certifieringar

Hög tillgänglighet på våra leveranser

Under året har vi trots pandemin klarat att hålla hög tillgänglighet på våra leveranser av värme, kyla, el, vatten och fiber. Våra tillgänglighetsmål har uppnåtts utom för elen.

Tillgänglighetsmål

 Nyttigheter Avbrott Tid/kund/år  Mål Tid/kund/år   
Vatten 30 (56) min 60 min  
Värme  3,3 (5,5) h 6 h  
Elnät  40 (39) min 32 min  
Fiber  4,4 (6) h 6,5 h  

Tabellen visar utfallet utifrån uppsatta mål för tillgängligheten (uttryckt som maxtid för avbrott). Samtliga tider har innehållits utom för elen. Föregående års siffra redovisas inom parantes.

Väderrelaterade störningar har under året varit på en normalnivå. Medelavbrottstiden för oaviserade avbrott i eget nät (SAIDI) ligger på ca 40 minuter/kund, vilket är i nivå med utfallet 2019 men högre än målet (32 minuter/kund). Under februari månad var det oväder med starka vindar den 17:e och den 22:a som orsakade ett antal avbrott i luftledningsnätet på landsbygden. Den 22 februari uppstod dessutom ett kabelfel i Östra mottagningsstationen som var kortvarigt men drabbade många kunder. Den 10 februari uppstod en överbelastning, troligen på grund av kyla, i stationen i Kopparlunden, Västerås som även drabbade många kunder. Den 2 april hanterade vi 26 st separata störningar som i stort sett alla var väderrelaterade.