Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Leveranstillgänglighet

Leveranserna av värme, kyla, el, vatten och kommunikation är Mälarenergis grundläggande uppdrag och en bas för samhällets funktion. Säkra och trygga leveranser är också det som våra kunder sätter högst när de ska prioritera vikten av olika hållbarhetsfrågor.

 NyttigheterAvbrott Tid/kund/år Mål Tid/kund/år  
Vatten 56 min 60 min  
Värme  5,5 h  6 h  
Elnät  39 min 32 min  
Fiber  6 h 6,5 h  

Tabellen visar utfallet utifrån uppsatta mål för tillgängligheten (uttryckt som maxtid för avbrott). Samtliga tider har innehållits utom för elen.

Väderrelaterade störningar har under året varit på en normalnivå. Medelavbrottstiden för oaviserade avbrott i det egna elnätet ligger på ca 39 min/kund, vilket är i nivå med utfallet 2018 men högre än målet. Riksgenomsnittet 2018 var 97 min/kund. I början av året drabbades en nätstation i Hallstahammar av ett fel med påverkan på ett större antal kunder och under december månad uppstod ett fel i en mottagningsstation i Västerås med ett stort antal påverkade kunder.

Anmärkningsvärt för 2019 är att vi aldrig haft så många kunder som haft dålig leveranssäkerhet, dvs fler än 11 elavbrott. De kunderna som drabbats mest har haft 18 oaviserade elavbrott.