Gå till innehållet

Miljörapporter och certifieringar

Mänskliga rättigheter

Ur ett internt perspektiv innebär mänskliga rättigheterna framför allt att vi tar ansvar för våra medarbetare och entreprenörers hälsa och säkerhet lokalt där vi finns med vår verksamhet. Men det betyder också att vi erbjuder våra medarbetare goda anställningsvillkor och avtalsenliga löner.

Till våra entreprenörer och leverantörer förmedlar vi Mälarenergis uppförandekod för leverantörer som bygger på FN:s Global Compact där mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och mutor och korruption tas upp. Vi förväntar oss att våra entreprenörer och leverantörer ställer sig bakom dessa och så långt möjligt, inom ramen för deras inflytande, tillämpar dem. Sedan 2019 ställer vi krav på att våra leverantörer uppfyller gällande arbetsrättsliga villkor avseende lön, semester och arbetstid för sina anställda och dess underleverantörer. Det kan ske i form av kollektivavtal eller motsvarande.

Under 2020 har vi inte kunnat genomföra leverantörsgranskningar genom platsbesök som vi önskat, vilket givetvis beror på Covid-19 pandemin. I stället har vi fortsatt jobba på att förtydliga kravbilden vid upphandlingar och lagt resurserna på skrivbordsuppföljningar. Vi avser att förstärka vår metodik och process för uppföljning av ställda krav och kommer utreda detta ur ett systematiskt perspektiv under 2021.