Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Social hållbarhet

Mälarenergi har en av styrelserna antagen Arbetsmiljöpolicy vilken ligger till grund för styrning mot ökad social hållbarhet med avseende på en säker och trygg arbetsmiljö tillsammans med ett etablerat arbetsmiljöledningssystem (OHSAS 18001). Arbetsmiljömål beslutas av koncernledning och de olika verksamheterna själva och sätts på både årsbasis och längre tidsperioder. Under 2019 har varje affärsområde och dotterbolag haft minst ett detaljerat arbetsmiljömål. Målen är främst inom riskrapportering, genomförande av riskanalyser, uppföljning av hur vi mår på arbetsplatsen och hälsofrämjande aktiviteter. Från och med 2020 utgör arbetsmiljömålen en del av hållbarhetsmålen.