Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Samarbete för framtidens elnät

 

Mälarenergi arbetar för att lösa utmaningarna kring framtidens energiförsörjning. Utbyggnaden av det lokala nätet pågår för fullt och genomförs i samråd med både kommuner och industrier så att resurser sätts in där de bäst behövs. I samarbete med region- och stamnätsägare planeras även för möjligheter att öka effekten in i lokalnätet.

De senaste fem åren har vi fått 1 000 fler elbilar i Mälarenergis område. Här finns 500 solcellsanläggningar. Fler nya och stora industrier ansluts till elnätet, samtidigt som bostadsbyggandet fortsatt ligger på en hög historisk nivå. I Västerås finns en vision om 230 000 invånare år 2050. Just nu står vi inför en nätkapacitetsbrist och en effektutmaning som hänger ihop med den nödvändiga omställning som sker för att minska utsläppen av fossil koldioxid i samhället.

Mälarenergi har under senare år arbetat i ett projekt för att klara utmaningarna som följer av den ökade exploateringstakten och digitalisering. Målet har varit att balansera om och förstärka nätet med minsta möjliga åtgärd så att redundans finns för nuvarande kunder, samt effekt till de bostäder som kommunen planerat att bygga de närmaste åren. Projektet har omfattat totalt ca 80 åtgärder. Ca 70 åtgärder är genomförda och ca 10 kvarstår att genomföra under 2020. Till vintern 2020/2021 kommer Mälarenergis elnät därmed ha reservmatningsmöjlighet för alla kablar så att risken för längre avbrott minskar väsentligt och nödvändig kapacitet för de bostäder som kommunen har planerat för de närmaste 4 åren.

Mälarenergi arbetar dessutom med olika tekniska lösningar för att styra effektuttaget vid elbilsladdning. När många bilar laddar samtidigt bildas effektoppar i elnätet. Med hjälp av batterilager, som testas i samarbete med Northvolt, skapas en jämnare elanvändning. Med batterilagret beräknas effekttopparna att sänkas med över 80 procent.