Gå till innehållet

Miljörapporter och certifieringar

Social hållbarhet

Mälarenergi har en av styrelserna antagen Arbetsmiljöpolicy. Policyn ligger till grund för styrningen mot ökad social hållbarhet med avseende på en säker och trygg arbetsmiljö. Där utöver arbetar Mälarenergi också med med det etablerade arbetsmiljöledningssystemet ISO 45001 samt en uppförandekod för leverantörer som tar avstamp i FN:s Global Compact.