Gå till innehållet

Miljörapporter och certifieringar

Utbildning och kompetensförsörjning

Det kommer att fortsätta råda brist på vissa tekniska kompetenser inom produktions- och leveransverksamheterna. Kompetenserna kring förvaltning och utveckling av nät- och anläggningar kommer också att vara en bristvara. Kompetensförsörjning ställer stora krav både på Mälarenergis förmåga att ligga i framkant och fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare samt på förmåga till kompetensväxling och kompetensutveckling för medarbetarna.

I början av året ställdes flertalet av de planerade utbildningarna för våra medarbetare in. Vi har dock lyckats att genomföra flera av dessa utbildningar senare under året, då på distans eller fysiskt med hänsyn till arbetsplats, smittorisk och sårbarhet. Fokus har varit att genomföra lagstadgade utbildningar och certifikat. Dock har vi inte genomfört alla som var inplanerade för 2020.

Då pandemin satte stopp för flera av de personliga möten vi vanligtvis har med skolor och studenter, har vi fått göra om och tänka nytt. Vi har bland annat genomfört ett flertal digitala föreläsningar för högstadieklasser och yrkeshögskolor, samt deltagit på en digital arbetsmarknadsmässa för högskola/universitet.


Här håller Magnus Eriksson affärsområdes chef Värme och Kent-Ove Néren ansvarig för Mälarenergis studiebesök, en introduktion för nyanställda på Mälarenergi. Vanligtvis hålls introduktionen på plats i anläggningen men i år hölls introduktionen digitalt.