Gå till innehållet

Miljörapporter och certifieringar

Våra medarbetare

I enlighet med vår HR-strategi och strategiska plan, har arbetet fortsatt med att tydliggöra begreppet självledarskap. Arbetet syftar till att lyfta fram medarbetarnas ansvar, möjligheter och skyldigheter samt att skapa samsyn kring vad som föder engagemang.

Mälarenergi fortsätter att undersöka hur medarbetarna ser på organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö samt engagemang och ledarskap via verktyget Pulsmeter. Utfallet för 2020 för ledarskap är 8,0 och för engagemang 8,1 på en skala från 0-10, där 0-3 är lågt, 4-6 är medel och 7-10 är bra. Resultatet säger oss att vi fortsatt under året har haft engagerade medarbetare och ett gott ledarskap inom koncernen.

Tillsvidareanställda Andel kvinnor i %  Andel män i % 
Totalt Mälarenergikoncernen 32 (32) 68 (68)
29 år eller yngre 22 (24) 78 (76)
30 – 49 år 38 (36) 62 (64)
50 år eller äldre 27 (26) 73 (74)
Chefer 34 (32) 66 (68)
Nyanställda under året (totalt 38 st.) 39 (29) 61 (71)
Mälarenergi AB:s styrelse (ordinarie ledamöter) 38 (31) 62 (69)
Elnät AB:s styrelse (ord. ledamöter) 25 (25) 75 (75)
Fibra AB:s styrelse (ordinarie ledamöter) 20 (20)  80 (80) 
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar 7,8 (7,6)%  

Tabellen visar procentuella fördelningen av våra anställda uppdelade i ålderskategorier och kön samt könsfördelning i våra styrelser. Föregående års siffra inom parantes.