Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Våra medarbetare

Våra engagerade medarbetare är vår viktigaste resurs. De närmsta åren är en utveckling och omställning i kompetens och arbetssätt prioriterat för att utveckla en effektivare organisation som möter framtidens behov.

TillsvidareanställdaAndel kvinnor i % Andel män i % 
Totalt Mälarenergikoncernen 32 (31) 68 (69)
29 år eller yngre 24 (28)  76 (72) 
30 – 49 år 36 (36)  64 (64) 
50 år eller äldre 26 (25)  74 (75) 
Chefer 32 (32)  68 (68) 
Nyanställda under året (totalt 38 st.) 29 (40)  71 (60) 
Mälarenergi AB:s styrelse (ordinarie ledamöter) 31 (14)  69 (86) 
Elnät AB:s styrelse (ord. ledamöter) 25 (50  75 (50) 
Fibra AB:s styrelse (ordinarie ledamöter) 20 (20)  80 (80) 
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar 7,6 (9,3)%  

Tabellen visar procentuella fördelningen av våra anställda uppdelade i ålderskategorier och kön samt könsfördelning i våra styrelser. Föregående års siffra inom parantes.

Medarbetarna får regelbundet utvecklingssamtal med närmaste chef och vi genomför systematiska medarbetarundersökningar. Under 2019 har vi implementerat en ny metod för medarbetarundersökning. Den tidigare årliga medarbetarundersökningen ersätts av kvartalsvisa mätningar. Syftet är att få snabbare feedback från alla medarbetare och möjliggöra effektivare arbete med resultat och åtgärder. I den nya undersökningen ligger fokus på att mäta engagemang, ledarskap samt hur medarbetarna ser på organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö. Nytt är att chef och medarbetarna får resultatet i realtid via verktyget.

Utfallet för 2019 är för både ledarskap och engagemang är 7,7 på en skala från 0-10, där 0-3 är lågt, 4-6 är medel och 7-10 är bra. Detta resultat säger oss att vi överlag har engagerade medarbetare och ett gott ledarskap inom koncernen.

I enlighet med vår HR-strategi har under året större delen av våra medarbetare (resterande under 2020) genomgått ett utbildningstillfälle i medarbetarskap och självledarskap. Dessa utbildningstillfällen har syftat till att tydliggöra medarbetarskapets ansvar, möjligheter och skyldigheter samt skapa samsyn kring vad som föder engagemang.

Mälarenergi har under 2019 fortsatt varit delaktiga i branschens ledarutvecklings- och mentorsprogram Qraftsamling, som riktar sig till kvinnor i ledande ställning. Mälarenergi har knutit en adept och en mentor till programmet.