Gå till innehållet
Meny

Miljöåtgärder inom vattenkraften

Mälarenergi har 41 vattenkraftstationer runt om i Västmanland, Dalsland, Värmland och Örebro län. Flera av dem togs i drift redan under slutet av 1800-talet, början av 1900-talet med ett kulturhistoriskt värde som är värt att bevara. Totalt producerade dessa vattenkraftstationer nästan 150 000 MWh lokal och förnybar el under 2019.

Vattenkraften har dock en negativ påverkan på den biologiska mångfalden genom att den bland annat utgör ett vandringshinder för flera arter t ex asp och öring. Dessutom innebär en kraftstation påverkan på vattenflödet vilket kan inverka negativt på fauna och flora nedströms. Mälarenergi arbetar kontinuerligt för att minska miljöpåverkan och bevara den biologiska mångfalden i vattendrag där våra kraftstationer finns.

Bland annat spiller vi, i dialog med Länsstyrelser, frivilligt vatten förbi kraftstationer för att fiskar och andra växter och djur ska få tillräckligt med vatten. Under 2019 har vi även byggt faunapassager vid tre av kraftstationerna. Samtliga är delvis finansierade av och ingår i ett större EU projekt, Life IP Rich Waters. De nya faunapassagerna ligger i Svartån vid Turbinbron i centrala Västerås, i Rällsälv i Värmland och i Östuna i Hedströmmen i Västmanland. Åtgärderna gynnar framförallt fisk som asp, öring och ål men även flodpärlmussla.

Mälarenergis faunapassage vid Turbinbrom i Västerås. Förutom att passagen gynnar den biologiska mångfalden har den också nominerats till Arkitekturpris i Västmanland 2020 med motiveringen att den återställer villkoren för fisk på ett elegant sätt samt förhöjer upplevelsen av kraftverksanläggningen.