Gå till innehållet
Meny

Hållbarhetsredovisning

Vad är hållbarhet för oss?

För oss på Mälarenergi betyder hållbarhet bland annat att energiproduktion och avloppsrening sker med hänsyn till miljön och till människors hälsa. Men det betyder också att dricksvattnet ska vara rent och smaka gott. Och att du som kund hos oss ska kunna lita på att leveranserna fungerar dygnet runt utan avbrott, oavsett om det rör sig om värme, vatten, el eller datakommunikation, och dessutom till ett bra pris. Samtidigt handlar hållbarhet om att vara ett bolag och en arbetsgivare som tar sitt sociala ansvar. Jämställdhet, mångfald och en säker och trygg arbetsmiljö är oerhört viktiga frågor för oss, och som vi arbetar med hela tiden.

Läs Mälarenergis Hållbarhetsredovisning 2016.

Med hållbara kliv in i framtiden

2015 började vi realisera vår strategiska plan. Ett arbete som framför allt handlar om att göra Västerås och Mälardalen till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar region för både dig och oss att leva och verka i.

Hållbarhet - tre delar som måste samspela

Ekologisk hållbarhet

Vi bryr oss om vår region och arbetar vi för att den ska må så bra som möjligt. Därför sätter vi varje år upp nya miljömål utifrån följande aspekter som är betydande för vår verksamhet: utsläpp av fossil koldioxid från energiproduktion och transporter, hantering av restprodukter, påverkan på biologisk mångfald och kemikalieanvändning.

Mer om ekologisk hållbarhet

Social hållbarhet

Samhället är beroende av att de infraservicetjänster i form av el, värme, vatten och bredband som vi levererar, är tillgängliga dygnet runt. Därför är hög tillgänglighet ett av våra viktigaste fokusområden när det gäller social hållbarhet. För oss innebär social hållbarhet också att arbetsmiljön för våra medarbetare ska vara säker och trygg samt att vi driver frågor om ökad jämställdhet och mångfald. Vi vill också göra det mesta möjliga för vår region. En del i det är att sponsra olika företeelser inom såväl samhälle som kultur och idrott.

Mer om social hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär långsiktig lönsamhet som tryggar att vi kan göra nödvändiga investeringar utifrån våra ägares mål. Det innebär också att kunna erbjuda bra priser och att kunna utveckla våra tjänster och produkter så att de bidrar till samhällets och regionens utveckling.

Mer om ekonomisk hållbarhet