Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Vi arbetar för ett hållbart samhälle

Hållbarhetsredovisning 2018

Hållbarhetsredovisning 2018

Viktiga val för en hållbar framtid

Idag skolstrejkar ungdomar över hela världen för klimatet och makthavare som tidigare blundat, börjar ta klimatfrågan på allvar.

VD-ord

Klimatet är viktigast

Det är centralt för oss att säkerställa att vi bidrar till en låg klimatpåverkan utanför vår egen verksamhet.

Omvärld & intressenter

Våra framtida utmaningar

Mälarenergi har flera stora utmaningar framför sig som kopplar till de globala hållbarhetsmålen. Här redovisas fyra exempel.

Tema framtid

Mälarenergi arbetar för att bidra till ett fungerande kretslopp, en effektivare energianvändning och att minska klimatpåverkan.

Ekologisk hållbarhet

Mälarenergi ska vara en säker och trygg arbetsplats samtidigt som vi ska hålla en hög servicenivå och tillgänglighet i våra leveranser.

Social hållbarhet

Mälarenergi ska leverara prisvärda produkter samtidigt som vi ska ha miljöstarka anläggningar.

Ekonomisk hållbarhet

Artiklar om hållbarhet

Solel och laddplatser förbättrar framtiden

Mälarenergi erbjuder många olika hållbara tjänster och produkter. Bland annat solel och laddplatser, något som det finns stor efterfrågan på. Brf Kolarhagen är ett exempel på en brf som storsatsar på hållbarhet. Mälarenergi satsar för att möta efterfrågan För att kunna möta den stora efterfrågan på solel och laddplatser har vi startat ett samarbete inom […] Läs hela nyheten

 1. Följ dina sopors väg till värme och el

  Dina sopor blir till värme och el i Mälarenergis kraftvärmeanläggning Block 6. Vi energiåtervinner det avfall som inte längre kan återvinnas till nya produkter.  Redan 1954 började Mälarenergi förse Västeråsarna med fjärrvärme. I dag är fjärrvärmenätet 81 mil långt och 98 % av fastigheterna i Västerås tätort värms upp med fjärrvärme från Kraftvärmeverket. Därutöver förser […]
 2. Se filmen – Mälarenergis resa mot en fossiloberoende energiproduktion

  På 20 år har Mälarenergi gått från att vara fossilberoende till att vara helt fossiloberoende i produktionen av el och fjärrvärme. Vi har gjort en bränsleresa från olja till kol, från kol till biobränsle, från biobränsle till avfall och nästa steg är återvunnet trä år 2020.  Läs mer om Mälarenergis resa mot en fossilfri energiproduktion: […]
 3. Så fungerar återvinningen av plast

  Handeln ökar och med den ökar också antalet plastförpackningar. För att klara klimatet och miljön behöver vi minska konsumtionen av plast och återvinna den plast vi absolut behöver. I dag är energiåtervinning det säkraste och miljömässigt bästa alternativet för att ta hand om den plast som inte går att återvinna till nya produkter. För att […]
 4. Biet bidrar till hållbarhet och en bättre miljö

  Bin bidrar till hållbarhet och miljö. För Mälarenergi är hållbarhet och miljö en hjärtefråga. Vi bidrar aktivt till en minskad miljöpåverkan genom en rad olika insatser. Som exempel väljer vi att stötta lokala insatser och initiativ som är bra för miljön. Våra satsningar ligger i linje med att vi alltid arbetar med hållbarhet gällande produkter […]
Fler nyheter

Miljörapporter och certifieringar