Gå till innehållet

Miljörapporter och certifieringar

Bin som sitter på blommor

Naturvårdsprojekt

Biet - ett av jordens viktigaste djur

Mälarenergi samarbetar med föreningen Smaka på Västmanland som driver Bondens butik i Saluhallen  Slakteriet i Västerås. Vi vill underlätta för lokala livsmedelsproducenter och ge kunderna ett större utbud av närproducerade varor.

Biet är livsviktigt för att vi människor ska få mat på bordet. Därför sponsrar Mälarenergi bisamhällen.

Pollinering är en av de mest grundläggande ekosystemtjänsterna, för växters fortlevnad och inte minst för vår egen matproduktion.

För att bli biodlare krävs styrka för det är ett väldigt tungt arbete, en fylld honungslåda kan väga 30 kilo. Det blir många lyft innan honungen är i burken. Man bör också vara lugn och ha tålamod.

Under högsäsongen på sommaren bor cirka 70 000 bin i en kupa, på vintern är det bara runt 10 000 kvar. Då samlas de i en boll inne i kupan och omvandvärmer varandra genom att byta plats så att alla får vara en stund längst in där det är varmast. Bin fryser inte ihjäl om de är tillräckligt många. Det kan vara minus 20 grader ute, men i bikupan ligger temperaturen på 20 plusgrader. Däremot dör ett ensamt bi fort om det hamnar i snön.

Under vårvintern när solen börjar värma startar arbetslivet så sakteliga igen med att drottningen börjar lägga ägg som blir till nya bin.

Naturvårdsprojekt