Gå till innehållet
Meny

Mälarenergi i siffror

Informationen är hämtad från årsredovisningen 2016

Moderbolag: Mälarenergi AB (Org. nr. 556448-9150)
Ägs av: Västerås Stad
Dotterbolag: Mälarenergi Elnät AB (Org. nr. 556554-1504)
Mälarenergi Vattenkraft AB (Org. nr. 556016-6018)
Mälarenergi Försäljning AB (Org. nr. 556554-1470)
Mälarenergi Fastighet AB (Org. nr 556874-0681)
Fibra AB (Org. nr. 556907-6200)
Antal anställda: 700 personer
Könsfördelning 30 % kvinnor och 70% män
VD: Niklas Gunnar
Webbadress: www.malarenergi.se
Produktion: El och fjärrvärme i kraftvärmeverket i Västerås
El i 42 vattenkraftstationer i Västmanland och Värmland
Fjärrkyla
Vatten och avloppsverksamhet
Produktion i siffror: Försäljning värme: 1 536GWh
Försäljning kyla: 27 GWh
Produktion el: 422 GWh
Försäljning el: 2 000 GWh
Vattenförsäljning: 11 Mm 3
Elleveranser (elnät): 1 708 GWh
Distribution: Distribution av fjärrvärme i Västerås, Kungsör, Surahammar och Hallstahammar samt VA och fjärrkyla i Västerås
Elnät: Nätägare i västra Mälardalen
Elhandel: Elhandel bedrivs i huvudsak i Mälardalen men också på andra håll i landet.
Omsättning: 3,0 miljarder kronor
Antal kunder: El: ca 143 000
Vatten: 17 094
Fjärrvärme: 14 848
Bredband: 65 000 hushållskunder och 2 400 företag
Samtliga kommunala skolor, förvaltningar och bolag med totalt 6 000 anställda, samt Västmanlands Läns landstings samtliga vårdcentraler.
Nätlängder: 87 mil fjärrvärmeledningar
583 mil ledningsnät
182 mil vatten- och avloppsledningar

 Finansiell information

 20162015
Nettoomsättning 2 980 2 688 2 812
Rörelseresultat 358 278 354
Resultat efter finansiella poster 273 195 313
Balansomslutning 8 601 8 372 8 086
Eget kapital 3 287 3 147 3051
Avkastning på totalt kapital (i %) 4,2 3,3 4,4
Avkastning på eget kapital (i %) 8,3 6,2 10,3