Gå till innehållet
Meny

Mälarenergi omfattas av LUF, Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

Pågående upphandlingar.

Lagens grundprinciper är att all offentlig upphandling ska ske med hänsyn till de fyra grundprinciperna likabehandling, proportionalitet, ömsesidigt erkännande och transparens.

Sedan 2011 samarbetar Mälarenergi med EU-Supply med annonsering i den webbaserade plattformen CTM.

Mälarenergi använder sig även av prekvalificeringssystemet Sellihca som är ett leverantörsregister och prekvalificeringssystem för leverantörer som vill leverera till upphandlande enheter inom försörjningssektorn.

Länk till Sellihca där du kan beställa kvalificering och även logga in som leverantör.

För mer information om Sellihca gå in på www.achilles.com/sv/sweden

Våra pågående upphandlingar

Via nedanstående länk hittar du information om de upphandlingar som pågår just nu.

Pågående upphandlingar i CTM

Mälarenergi AB strävar ständigt efter att minimera användning av skadliga kemikalier i sin verksamhet och följer Kemikalieinspektionens riktlinjer vad gäller tillsyn av användandet av skadliga kemikalier i Sverige. För att komma åt Kandidatförteckningen, Kemikalieinspektionens förteckning över förbjudna kemikalier, se länk i nedan.

Förbjudna kemikalier.