Gå till innehållet
Meny

Information om studiebesök

För att ert besök ska bli så bra som möjligt vill vi gärna att ni berättar för oss kort om vilka ni är och om ni har några speciella frågor eller förväntningar. Det gör ni enklast i formuläret vid er förfrågan.

För att våra besökare ska kunna tillgodogöra sig informationen som vi lämnar på studiebesöket vill vi att våra besökare har minst C-nivå i svenska språket.

Mälarenergis samtliga anläggningar är i full produktion dygnet runt, året om. Därför kan vi bli tvungna att avboka ett studiebesök med kort varsel om verksamheten så kräver.

Under rundvandringen vistas vi ute i anläggningen där det kan förekomma hög ljudnivå. Oömma kläder och skor rekommenderas. Delar av rundturen kan även ske utomhus.

Höga höjder och transporter med hiss kan förekomma inom ramen för rundvandringen. Meddela guiden innan turen börjar om det kan innebära ett hinder för dig.

Fotografering utan tillstånd är inte tillåten i någon av Mälarenergis anläggningar.

På vissa av våra anläggningar råder hjälm- och varselvästtvång. Självklart får du låna hjälm och varselväst av oss.

Om ni får förhinder eller blir färre än ni anmält, är vi tacksamma om ni meddelar detta till oss så snart som möjligt på telefon 021-39 53 00.

Inför ert besök vill vi att ni läser och signerar våra säkerhetsföreskrifter. Kvittensen lämnas till Mälarenergis guide i samband med besöket.

Safety instructions in English

 Download Safety information in English