Gå till innehållet
Meny

Här tillverkar vi Svealands godaste vatten

Vattenreningsverket i Västerås

Västerås vattenreningsverk ligger vid Hässlö på Badelundaåsen, med ett satellitverk vid Fågelbacken nära Hökåsen.

Vattenverket

I våra vattenverk vid Hässlö och Fågelbacken produceras huvuddelen av vattenbehovet för Västerås kommun. Förutom centrala Västerås förses även Enhagen/Ekbacken, Tidö-Lindö, Barkarö, Dingtuna,
Skultuna, Hökåsen, Tortuna, Orresta/Kärsta, Irsta, Ändesta och Gäddeholm/Kärrbo med vatten från dessa anläggningar.

Korta fakta

Dagens moderna vattenverk levererar ca 40 miljoner liter färskt gott dricksvatten per dygn, vilket motsvarar 7500 badkar i timmen.

Mälarenergi ansvarar även för VA-anläggningen på Nyckelön (Västmanlandsdelen av Kvicksund) men
där levereras vattnet från Eskilstuna.

Det totala vattenledningsnätet är ca 72,5 mil långt. I vattenledningssystemet ingår ett vattentorn placerat på Skallberget. Tryckstegringsstationer eller doseringsanläggningar finns i Nyckelön, Dingtuna/Skälby, Pettersberg, Skultuna, Tortuna, Kärsta, Irsta, Ändesta och Gäddeholm.

Historia

Vattenverket vid Hässlö började byggas 1905 som ersättning för en brunnsanläggning med
ångpumpstation vid Svartån, norr om Skerikesbron.
Från början tog man dricksvattnet direkt från grundvattnet i Badelundaåsen. I takt med det ökade
vattenbehovet kompletterades grundvattnet med naturligt infiltrerat ytvatten. Under slutet av
1930-talet ökade vattenförbrukningen kraftigt vilket medförde behov av utjämningsvolym i form av
Djäknebergstornet 1934 och ny huvudvattenledning 1942.
Under slutet av 1940-talet måste vattentillgången ökas ytterligare genom konstgjord infiltration av
Mälarvattnet. Därefter har vattenverken kompletterats med:
1952 Skallbergstornet
1954 Snabbfilter
1959 Kemisk fällningsanläggning
1962 Huvudvattenledning (Ø 700)
1965 Lågreservoar och högtryckspumpstation
1973 Anläggningen vid Fågelbacken
1982 Ombyggnad av fällningsanläggningen
1987 Driftövervakningssystem
1990 Övergång från skiftgång till dagtid
2004 Djäknebergstornet tas ur drift
2009 Utbyte av Snabbfilterbottnar påbörjas
2014 Nytt Vattenverk på Nyckelön
2016 UV-Ljusanläggning i Fågelbacken
2016 Sjövattenledning till de västra stadsdelarna
2017 Anslutningsledning till Surahammar tas i drift
2017 UV-Ljusanläggning och Reservkraftsanläggning på Hässlö

Kvalitetetskontroll

Den dagliga driftkontrollen i vattenverken utförs av vakthavande drifttekniker som bland annat kontrollerar pH, färg, turbiditet (grumlighet) och klorhalt. De flesta värdena övervakas kontinuerligt i driftövervakningssystemet.

Läs om Early Warning System på vattenverket

Enligt ett av Livsmedelsverket fastställt egenkontrollprogram tas kontinuerligt prover, som omfattar mikrobiologisk analys och fysikalisk-kemisk analys. Samtliga prover i egenkontroll-programmet analyseras av ackrediterade laboratorier.