Energitjänster - kunskap och trygghet

Vi erbjuder specialanpassade lösningar för din anläggning eller fastighet. Läs mer om våra olika avtalsformer eller kontakta oss på telefon 021-39 50 50 så kan vi berätta mer utifrån just era specifika behov.

Energibesparingar med GreenBuilding-certifiering

Tack vare ett samarbete med Mälarenergis Energitjänster har Aros Congress Center och Västerås Konserthus GreenBuilding-certifierats. Stora energibesparingar har genomförts och ett nioårigt komfortavtal har tecknats mellan Mälarenergi och Länsförsäkringar Bergslagen som äger fastigheten. Kravet för att få certifieringen är att man lyckas sänka sin energianvändning med minst 25 procent. Och det har uppnåtts med god marginal. Läs mer om samarbetet som gav GreenBuilding-certifiering.

Energikartläggning av Ramnäs bruk minskade energianvändningen

Att skapa helhetslösningar är viktigt när Mälarenergi samarbetar med företag kring energikartläggning och energieffektiviseringar. På Ramnäs Bruk har man byggt nya system för uppvärmning, belysning och tryckluft. Totalt innebär energieffektiviseringarna en besparing på cirka 4 GWh om året. Det motsvarar den energi som går åt för att värma 200 villor under ett år. Läs mer om samarbetet med Ramnäs bruk.

Optimering av fastigheter och anläggningar

Låt oss ta ett helhetsansvar för energieffektivisering och miljöpåverkan på din anläggning!
Teckna Komfortavtal

Vi erbjuder även Komforttjänster - enskilda tjänster inom till exempel service, drift, underhåll, anläggningsöversyn och mediaadministration.
Läs om våra komforttjänster

Energikartläggning för stora företag

Är ni 250 anställda, eller fler i er verksamhet? I så fall omfattas ni av lagen om energikartläggning (EKL) i stora företag. Mälarenergi har under många år erbjudit energikartläggning (EKL) och energitjänstavtal och har idag i genomsnitt sänkt energiförbrukningen hos våra kunder med 25-30%. 
Energikartläggning för stora företag

Optimering av elanläggningar 

Tvingas ni stänga ner produktionen varje gång ni behöver göra arbeten i elanläggningen? Mälarenergi erbjuder industrier och större fastighetsbolag optimering av ställverk och andra elanläggningar. Det kan vara allt från att vi gör en analys och besparingskalkyl, till att vi köper er anläggning och bygger om den enligt dagens standarder och krav. Vi driftar och underhåller anläggningen mot en löpande kostnad.
Drift och optimering av elanläggningar

Mättjänster

Vill ni som större fastighetsbolag eller energibolag ta kontroll över er energianvändning och era kostnader? Mälarenergi erbjuder bland annat mätning, insamling och validering av mätvärden, avräkning, fakturering och rapportering, kontroll av mätsystem (SWEDAC) och mättjänster i fält.
Ackrediterade mättjänster