Bekvämt med Komfortavtal

Med ett Komfortavtal hos Mälarenergi kan du vara säker på att din anläggning sköts om ordentligt. Dessutom optimerar du energibesparingen vilket både sänker dina kostnader och frigör kapital.

Energi- & Miljögaranti

Målsättningen med avtalet är att vi tillsammans åstadkommer en garanterad energiförbrukning och minskad miljöpåverkan till en sänkt kostnad. Det är när åtgärderna samlas som helheten kring energieffektivisering visar sig. Tillsammans sätter vi upp ramarna för din energi- och miljöeffektivisering så du som kund är alltid med och beslutar vilka åtgärder som ska göras. Givetvis styrs leveransen efter dina specifika behov.

Delad besparing

Genom att vi tillsammans planerar och genomför energibesparande åtgärder för din anläggning sänker vi dina kostnader och optimerar driften. Den speciella finansieringsform som vi kallar "Delad besparing" innebär att vi delar på gjorda besparingar. Därmed tar Mälarenergi risken för eventuella variationer i underhållskostnader och du kan koncentrera dig på att öka tillväxten i din kärnverksamhet.

Kontakta oss om komfortavtal