Energieffektivisera med komforttjänster

Genom att se helheten och samla åtgärderna kan de flesta verksamheter göra stora vinster kring energieffektivisering. Med ett antal specifika tjänster kan ni sänka energiåtgången samtidigt som ni får en väl fungerande och effektiv anläggning.

Gemensamt för alla våra komforttjänster är att de ger sänkta kostnader och frigör kapital för din verksamhet. Samtliga tjänster ingår när du tecknar ett komfortavtal men kan även upphandlas separat. Nedan får du en överblick över de olika alternativen.

Drift

Tillsyn och skötsel av specificerade arbetsuppgifter på tekniska system. Även tillsyn av hela byggnader kan utföras. Syftet är att säkerställa funktioner i tekniska installationer och byggnader.

Underhåll

Underhåll av specificerade tekniska system enligt överenskommelse. Felavhjälpande och planerat underhåll till en fast årlig kostnad. Anläggningens funktion och ändamålsenlighet säkerställs över kontraktstiden.

Anläggningsöversyn

Tillsyn av anläggningen med syfte att vidmakthålla funktionen på tekniska installationer. Denna tjänst levereras inom ramen för komfortavtal Energi- & Miljögaranti. Därmed försäkrar Mälarenergi även att anläggningen har optimal energiförbrukning och säkerställer funktion och standard över kontraktstiden.

Mediaadministration

Underlag och uppföljningssystem för den administrativa hanteringen av media. Förbättrad kontroll över mediesituationen och Mälarenergis mångåriga kunskap i ryggen. Förbättring av din ekonomiska kontroll genom uppföljning av energiförbrukning och miljöpåverkan. Kartläggning av höga förbrukningar samt tillförlitlig och användbar mediainformation. Vi kan även bistå dig med larm när det sker trendförändringar i din förbrukning och göra jämförelser med andra fastigheter.

Kontakta oss