Frågor och svar (företag)

Avtalsvillkor

I Mälarenergis egna elhandelsvillkor kan ni bland annat läsa om vilka uppsägningstider som gäller vid våra olika avtalsformer. Dessa villkor är ett komplement till elbranschens Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare.

Allmänna avtalsvillkor

De Allmänna avtalsvillkoren, EL 2012 N, är framtagna av branschorganisationen Svensk Energi i syfte att stärka näringsidkares ställning på elmarknaden. Förutom regleringen om månadsavläsning följer de även andra regeländringar.

Här bredvid finns samtliga avtalsvillkor. De allmänna avtalsvillkoren märkt reviderade gäller från och med 1 juli 2015.

Allmänna avtalsvillkor EL 2012N reviderad 2015

Särskilda villkor från anvisat elhandelsföretag reviderad 2015

Mälarenergi AB:s elhandelsvillkor

Som nyinflyttat företag i någon av de städer där vi är anvisat elhandelsföretag får företaget automatiskt anvisat avtal med anvisat pris om ni inte tecknat något elhandelsavtal.

Anvisat avtal bör alltid ses som ett tillfälligt avtal, därför rekommenderar vi dig som har anvisningsavtal att teckna något av våra andra elhandelsavtal istället, Fast avtal, Rörligt avtal, Mix 50/50 eller Elpoolavtal. Kontakta våra företagssäljare för mer information.

Information om prisändring av anvisat pris sker direkt till våra kunder två månader innan prisändringen träder i kraft. Informationen läggs även ut här på hemsidan.

I specifika fall när ett annat elhandelsföretag som inte kan fullfölja sina åtaganden mot den aktuella kunden och Mälarenergi blir anvisat elhandelsföretag inom sitt eget nätområdet debiteras anvisningspriset för kundens elanvändning.