Mina sidor för företag

Som företagskund hos Mälarenergi har ni tillgång till kundportalen Mina sidor.

På Mina sidor kan du bland annat:

  • ta ut rapporter för till exempel all förbrukning av el på en viss adress, och exportera till Excel.
  • hitta fakturor
  • se timvärden för el och fjärrvärme och avkylning
  • länka samman konton för att förvalta någon annans konto

Navigera efter produkt

Alla företagskunder med fler än två anläggningar har en ny vy i Mina sidor. Med den blir det lättare att få överblick och navigera baserat på produkt snarare än anläggning.

Mina sidor ny vy, med sökformulär och lista på anläggningar

  • Väljare för att växla mellan nya och "gamla" vyn (inringad på bilden ovan)
  • Sök för att direkt komma till en viss adress
  • Lista med alla adresser. Finns flera anläggningar på en adress markeras det med siffra
  • Klicka på produktsymbolerna bredvid adresserna för att bara se den produkten på anläggningssidan

Bilden visar en anläggningssida och filtrering efter produkt

  • När man klickat på en adress kommer man till anläggningen, även här kan man filtrera per produkt
  • Via knappen Byt anläggning (inringad på bilden ovan) kan man direkt välja att gå till annan adress

Hur loggar jag in?

Du loggar in med företagets kundnummer som användarnamn och organisationsnummer som lösenord. Observera att det ska vara 10 siffror i organisationsnumret, utom för enskilda firmor som loggar in med hela personnumret. Kundnumret hittar du överst på fakturan från Mälarenergi. När du väl loggat in kan du själv byta användarnamn och lösenord till ett som du väljer själv.

Gå till Mina sidor

Företagskundcenter

Telefonnummer

021-39 52 00

Öppet vardagar: 08.00-18.00.

Mer information