Produkter och tjänster för företag

Mälarenergi erbjuder dig ett bekvämt liv. Sådant som bara ska fungera, som rent vatten i kranen och skön värme hemma. Men också elavtal och bredband, bland många andra tjänster. Här hittar du vårt utbud för företag.

Skräddarsydda elavtal för stora och små

Är trygghet genom kontroll på elpriset viktigast eller vill ni hellre låta marknaden avgöra priset varje månad? Vi erbjuder flera avtalsformer som passar företagens olika behov och i elavtalen ingår det alltid hundra procent el från vattenkraft. Vi kan också leverera vind- och solkraft om ni hellre vill ha det.

Fast elavtal ger företaget kontroll över sitt elpris. Med fast avtal vet ni exakt vilket elpris som ert företag betalar per kilowattimma. Ni är då garderade mot eventuella prisändringar. Våra fasta avtalslängder är från sex månader upp till fem år.
Fast elavtal

Rörligt timavtal följer elmarknadens prissvängningar på den nordiska elbörsen timma för timma. Avtalsformen kan innebära stora möjligheter att få till ett bra elpris. Med timdebitering matchas företagets elanvändning mot priset för varje timma.
Rörligt timavtal

Med vinterprissäkring drabbas inte ert företag av eventuella prishöjningar under vinterns kallaste månader.
Vinterprissäkring

Mix 50/50 är en ”lagom” avtalsform och består av ett fast elpris på halva er elanvändning under ett år. Andra delen består av ett rörligt elpris. Bindningstid för avtalsformen är ett år.
Mix 50/50

Elpoolen är trygg, enkel och bekväm. Våra experter sköter allt åt er. Genom flera köp på elbörsen, när tidpunkten är bra, bygger de ihop ett fast elpris åt alla i elpoolen.
Elpoolsavtal

Portföljförvaltning är i grunden ett rörligt avtal i vilket ni kan köpa (prissäkra) och sälja fasta volymer på Nord Pools terminsmarknad för att minska er risk.
Portföljförvalting

Avropsavtal innebär att ni binder vald volym och period när det är som mest gynnsamt. Grunden för denna avtalsform är rörligt timavtal.
Avropsavtal

Boka en plats i solparken

Lägg till solel i ert elavtal och få ursprungsgarantier för de omkring 7 000 kWh som produceras varje år.
Boka en solföljare

Energieffektivisering

Mälarenergi Energitjänster erbjuder specialanpassade lösningar för din anläggning eller fastighet.

Komfortavtal

Låt Mälarenergi ta ett helhetsansvar för energieffektivisering och miljöpåverkan på er anläggning
Teckna komfortavtal

Komforttjänster

Tjänster inom service, drift, underhåll, anläggningsöversyn och mediaadministration.
Komforttjänster

Optimering av elanläggningar

Blir ni tvugna att stänga ner fabriken varje gång ni behöver göra elarbeten? Vi kan köpa er anläggning och bygga om den enligt dagens standarder och krav. Sedan betalar ni bara en löpande kostnad för att vi driftar och underhåller er elanläggning. Vi erbjuder även energianalyser och förslag på energioptimering.
Optimering och drift av elanläggningar

Energikartläggning för stora företag

Mälarenergi har under många år erbjudit energikartläggning (EKL) och energitjänstavtal och har idag i genomsnitt sänkt energiförbrukningen hos våra kunder med 25-30%. Mälarenergi kan hjälpa er uppfylla lagkravet om energikartläggningar i stora företag.
Energikartläggning

Gör din egen el med solceller

Vi erbjuder en skräddarsydd anläggning som tar avstamp i redan färdiga och beprövade lösningar. Tillsammans med en energirådgivare från Mälarenergi kommer ni fram till vilken lösning som passar er verksamhet bäst. I det ingår allt från förstudie och projektering till leverans, montage och installation. När din anläggning är i drift köper vi dessutom din eventuella överskottsel genom nettodebitering på årsbasis.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur din verksamhet kan få en grönare profil med solel.
Tips – För en riktigt klimatsmart lösning, komplettera med ett laddpaket för elbil!

Jag vill veta mer

Värme och kyla

Fjärrvärme är en trygg, enkel och prisvärd energikälla. Dessutom är den skonsam för vår miljö då det är energi som annars skulle gått till spillo. Dygnet runt levererar vi värme till våra kunder. Som företag har du även möjlighet att få en behaglig inomhustemperatur med fjärrkyla.

Anslutning och installation av fjärrvärme.

Det är enkelt att ansluta fjärrvärme. Om det redan finns fjärrvärmeledningar i närheten av huset går det både fort och smidigt att ansluta sig.
Så ansluter du fjärrvärme

Växlarbyte.

Livslängden på värmeväxlare varierar, men i allmänhet kan man säga att den är cirka 25 år.
Att byta värmeväxlare

Svalt och skönt med fjärrkyla.

Fjärrkyla bygger på samma teknik som fjärrvärme, men istället för värme är det kyla och svalka som levereras.
Ansluta fjärrkyla

Vatten och avlopp

Det är vi på Mälarenergi som ansvarar för vattenförsörjning och avlopp inom Västerås stad. Vårt jobb är att med bästa miljövårdande teknik utvinna, rena och distribuera det dagliga vattnet till hushåll och näringsliv. Dessutom tar vi hand om och renar stadens avlopp.

Anslutning

Om du vill ansluta dig till vårt VA-nät eller beställa ett VA-arbete är du välkommen att kontakta oss.
Så ansluter du Vatten och avlopp

Vattenavstängning

Planerad vattenavstängning ska beställas minst 3 arbetsdagar innan den ska utföras
Beställ vattenavstängning

Hämta vatten

I Västerås kummun är alla brand- och spolpostuttag låsta och istället finns det fem vattentankstationer.
Så får du tillgång till vattentankstationerna

För byggvatten erbjuder Mälarenergi en helhetslösning med ett byggmätarskåp.
Vattenuttag via byggmätarskåp

Fettavskiljare och Oljeavskiljare

Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll, företag och industrier. Utsläpp av olja och fett orsakar störningar i Mälarenergis ledningsnät, dagvattendammar, reningsverk samt i vattendrag och Mälaren.
Mer information för företag

TV-inspektion och service av rörledningar

Med en modern mobil, fjärrstyrd TV-kamera går vi igenom vatten- och avloppsledningar på ett smidigt och effektivt sätt.
Mälarenergi erbjuder inspektion och service av ledningar

Priser för vatten och avlopp

Priser för företag

Stadsnät

Ett öppet stadsnät innebär en rad fördelar för dig som fastighetsägare, framför allt när det gäller valfrihet och kapacitet. Du kan utnyttja tekniken maximalt och ha tillgång till specifika företagstjänster som internet, telefoni, support och drift.

Stadsnätet i Västerås har sedan starten drivits av oss på Mälarenergi. Men det mesta blir bättre om man gör det tillsammans med andra. Stadsnätet kommer att drivas och utvecklas genom Fibra, ett majoritetsägt dotterbolag till Mälarenergi.
Läs mer på fibra.se

Elnätsanslutning

Mälarenergi Elnät AB arbetar ständigt med att förädla elnätet i västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet och tillgänglighet på våra 100 000 anläggningar. Vi investerar, bygger, övervakar, underhåller och sköter drift.

Information och blanketter för elnätsanslutning