Skräddarsydda elavtal företag

Skräddarsydda elavtal för stora och små

Är trygghet genom kontroll på elpriset viktigast eller vill ni hellre låta marknaden avgöra priset varje månad? Vi erbjuder flera avtalsformer som passar företagens olika behov och i elavtalen ingår det alltid hundra procent el från vattenkraft. Vi kan också leverera vind- och solkraft om ni hellre vill ha det.

Fast elavtal ger företaget kontroll över sitt elpris. Med fast avtal vet ni exakt vilket elpris som ert företag betalar per kilowattimma. Ni är då garderade mot eventuella prisändringar. Våra fasta avtalslängder är från sex månader upp till fem år.
Fast elavtal

Rörligt timavtal följer elmarknadens prissvängningar på den nordiska elbörsen timma för timma. Avtalsformen kan innebära stora möjligheter att få till ett bra elpris. Med timdebitering matchas företagets elanvändning mot priset för varje timma.
Rörligt timavtal

Med vinterprissäkring drabbas inte ert företag av eventuella prishöjningar under vinterns kallaste månader.
Vinterprissäkring

Mix 50/50 är en ”lagom” avtalsform och består av ett fast elpris på halva er elanvändning under ett år. Andra delen består av ett rörligt elpris. Bindningstid för avtalsformen är ett år.
Mix 50/50

Elpoolen är trygg, enkel och bekväm. Våra experter sköter allt åt er. Genom flera köp på elbörsen, när tidpunkten är bra, bygger de ihop ett fast elpris åt alla i elpoolen.
Elpoolsavtal

Portföljförvaltning är i grunden ett rörligt avtal i vilket ni kan köpa (prissäkra) och sälja fasta volymer på Nord Pools terminsmarknad för att minska er risk.
Portföljförvalting

Avropsavtal innebär att ni binder vald volym och period när det är som mest gynnsamt. Grunden för denna avtalsform är rörligt timavtal.
Avropsavtal

Boka en plats i solparken

Lägg till solel i ert elavtal och få ursprungsgarantier för de omkring 7 000 kWh som produceras varje år.
Boka en solföljare