Elnätsanslutning och entreprenad

Anslutning till elnätet

Ansluta småhus

Viktig information om elanslutning av småhus

Ansluta byggkraft

För- och färdiganmälan

(Pappersblanketten för För- och färdiganmälan, som du hittar efter inloggning, kan du fylla i direkt på datorn, skriv sedan ut den och skicka in den till oss).

Blanketter och anvisningar

Elnät entreprenad och mättjänster

Visste du att vi kan hjälpa dig att bevaka trädfällning, eller tala om för dig var dina ledningar går innan du börjar gräva på din mark?

Byggnation- och underhållstjänster

Entreprenadprojekt

Mättjänster

Ledningsinformation

Koordinatinmätningar

Timvärden

Kontakta oss för mer information på natmarknad@malarenergi.se

Elinstallatörer

Kontakten med dig som elinstallatör är viktig för oss. Därför vill Mälarenergi Elnät att du som arbetar som elinstallatör på vårt distributionområde är registrerad hos oss.

Om du inte är registrerad men har för avsikt att utföra arbete i vårt nätområde skall du fylla i registreringsanmälan nedan och skicka den till oss. Mälarenergi Elnäts nätområde finner du på kartan

Registreringsanmälan elinstallatör