VA företag

Vatten och avlopp

Det är vi på Mälarenergi som ansvarar för vattenförsörjning och avlopp inom Västerås stad. Vårt jobb är att med bästa miljövårdande teknik utvinna, rena och distribuera det dagliga vattnet till hushåll och näringsliv. Dessutom tar vi hand om och renar stadens avlopp.

Anslutning

Om du vill ansluta dig till vårt VA-nät eller beställa ett VA-arbete är du välkommen att kontakta oss.
Så ansluter du Vatten och avlopp

Vattenavstängning

Planerad vattenavstängning ska beställas minst 3 arbetsdagar innan den ska utföras
Beställ vattenavstängning

Hämta vatten

I Västerås kummun är alla brand- och spolpostuttag låsta och istället finns det fem vattentankstationer.
Så får du tillgång till vattentankstationerna

För byggvatten erbjuder Mälarenergi en helhetslösning med ett byggmätarskåp.
Vattenuttag via byggmätarskåp

Fettavskiljare och Oljeavskiljare

Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll, företag och industrier. Utsläpp av olja och fett orsakar störningar i Mälarenergis ledningsnät, dagvattendammar, reningsverk samt i vattendrag och Mälaren.
Mer information för företag

TV-inspektion och service av rörledningar

Med en modern mobil, fjärrstyrd TV-kamera går vi igenom vatten- och avloppsledningar på ett smidigt och effektivt sätt.
Mälarenergi erbjuder inspektion och service av ledningar

Priser för vatten och avlopp

Priser för företag