Mälarenergi i siffror

Nedan följer kortfattad information om Mälarenergikoncernen. Informationen är hämtad från årsredovisningen 2015

Informationen är hämtad från årsredovisningen 2015

Moderbolag: Mälarenergi AB (Org. nr. 556448-9150)
Ägs av: Västerås Stad
Dotterbolag: Mälarenergi Elnät AB (Org. nr. 556554-1504)
Mälarenergi Vattenkraft AB (Org. nr. 556016-6018)
Mälarenergi Försäljning AB (Org. nr. 556554-1470)
Mälarenergi Fastighet AB (Org. nr 556874-0681)
Fibra AB (Org. nr. 556907-6200)
Antal anställda: 659 personer
VD: Magnus Hemmingsson
Webbadress: www.malarenergi.se
Produktion: El och fjärrvärme i kraftvärmeverket i Västerås
El i 42 vattenkraftstationer i Västmanland och Värmland
Fjärrkyla
Vatten och avloppsverksamhet
Produktion i siffror: Försäljning värme: 1 434GWh
Försäljning kyla: 26 GWh
Produktion el: 463 GWh
Försäljning el: 1 834 GWh
Vattenförsäljning: 11 Mm 3
Elleveranser (elnät): 1 660 GWh
Distribution: Distribution av fjärrvärme i Västerås, Kungsör, Surahammar och Hallstahammar samt VA och fjärrkyla i Västerås
Elnät: Nätägare i västra Mälardalen
Elhandel: Elhandel bedrivs i huvudsak i Mälardalen men också på andra håll i landet.
Omsättning: 2,7 miljarder kronor
Antal kunder: El: ca 133 000
Vatten: 17 094
Fjärrvärme: 14 848
Bredband: 66 400 hushållskunder och
2 490 företag
Samtliga kommunala skolor, förvaltningar och bolag med totalt
6 000 anställda, samt Västmanlands Läns landstings samtliga vårdcentraler.
Nätlängder: 84 mil fjärrvärmeledningar
615 mil ledningsnät
182 mil vatten- och avloppsledningar

Förklaringar

  • GWh = gigawattimmar
    (1 kWh = energiåtgången för en 1000 Watts spisplatta under 1 timme)
  • Mm3 = Miljoner kubik