På väg mot framtidens infraservicebolag

Mälarenergi genomgår just nu en stor förändring. Vi håller på att gå från att vara ett traditionellt energibolag till att bli framtidens infraservicebolag. Det vill säga ett energibolag som förutom att leverera energi-, vatten-, och bredbandslösningar även erbjuder en större bredd av tjänster till både privatpersoner, företag och samhällsnyttan.

Utifrån dagens digitala möjligheter kommer vi skapa tjänster och produkter som underlättar för både oss och våra kunder att agera miljösmart och energieffektivt.

Utvecklingsarbetets horisont sträcker sig till 2028 och är uppdelat i nio projekt inom; digitalisering och automation, hållbarhet och cirkulär ekonomi, kompetensutveckling och effektivitet. Arbetet ska leda till en utveckling av Mälardalsregionen och bidra till att våra ägare, Västerås stad når sin vision om att vara ”en stad utan gränser”.

Till Mälarenergis blogg där du kan läsa mer om Mälarenergi och vårt utvecklingsarbete.